తెలుగు » కాటలాన్   సమయం


8 [ఎనిమిది]

సమయం

-

8 [vuit]

L’hora

8 [ఎనిమిది]

సమయం

-

8 [vuit]

L’hora

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుcatalà
మన్నించండి! Pe-----!
సమయం ఎంత అయ్యింది? Qu--- h--- é-- s- u- p---?
ధన్యవాదం Mo---- g------.
   
ఒంటిగంట అయ్యింది És l- u--.
రెండు [గంటలు] అయ్యింది Só- l-- d---.
మూడు [గంటలు] అయ్యింది Só- l-- t---.
   
నాలుగు [గంటలు] అయ్యింది Só- l-- q-----.
ఐదు [గంటలు] అయ్యింది Só- l-- c---.
ఆరు [గంటలు] అయ్యింది Só- l-- s--.
   
ఏడు [గంటలు] అయ్యింది Só- l-- s--.
ఎనిమిది [గంటలు] అయ్యింది Só- l-- v---.
తొమ్మిది గంటలు అయ్యింది Só- l-- n--.
   
పది [గంటలు] అయ్యింది Só- l-- d--.
పదకొండు [గంటలు] అయ్యింది Só- l-- o---.
పన్నెండు [గంటలు] అయ్యింది Só- l-- d----.
   
ఒక నిమిషం లో అరవై సెకండ్లు ఉంటాయి Un m---- t- s------- s-----.
ఒక గంటలో అరవై నిమిషాలు ఉంటాయి Un- h--- t- s------- m-----.
ఒక రోజులో ఇరవైనాలుగు గంటలు ఉంటాయి Un d-- t- v------------ h----.