తెలుగు » కాటలాన్   భూత కాలం 4


84 [ఎనభై నాలుగు]

భూత కాలం 4

-

84 [vuitanta-quatre]

Passat 4

84 [ఎనభై నాలుగు]

భూత కాలం 4

-

84 [vuitanta-quatre]

Passat 4

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుcatalà
చడవడం ll---r
నేను చదివాను He l-----.
నేను నవల మొత్తం చదివాను He l----- l- n------- s------.
   
అర్థం చేసుకొనుట en------ / c--------e
నేను అర్థం చేసుకున్నాను He e----.
నేను మొత్తం పాఠాన్ని అర్థం చేసుకున్నాను He c------ t-- e- t---.
   
సమాధానం చెప్పుట re------e
నేను చెప్పాను He r------.
నేను అన్ని ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పాను He r------ a t---- l-- p--------.
   
నాకు అది తెలుసు-నాకు అది తెలుసు Ho s- – H- s----.
నేను అది వ్రాస్తాను-నేను అది వ్రాసాను Ho e----- – H- h- e-----.
నేను దాన్ని విన్నాను-నేను దాన్ని విన్నాను Ho s---- – H- h- s-----.
   
నేను దాన్ని తెస్తాను-నాకు దాన్ని తెచ్చాను Ho a---- – H- h- a-----.
నేను దాన్ని తెస్తాను-నాకు దాన్ని తెచ్చాను Ho p---- – H- h- p-----.
నేను దాన్ని కొంటాను-నేను దాన్ని కొన్నాను Ho c----- – H- h- c------.
   
నేను దాన్ని ఆశిస్తున్నాను-నేను దాన్ని ఆశించాను Ho e----- – H- e-------.
నేను దాన్ని వివరిస్తాను-నేను దాన్ని వివరించాను Ho e------ – H- h- e-------.
నాకు అది తెలుసు-నాకు అది తెలుసు Ho c---- – H- c-------.