తెలుగు » కాటలాన్   ప్రశ్నలు-భూత కాలం 1


85 [ఎనభై ఐదు]

ప్రశ్నలు-భూత కాలం 1

-

85 [vuitanta-cinc]

Preguntes – Passat 1

85 [ఎనభై ఐదు]

ప్రశ్నలు-భూత కాలం 1

-

85 [vuitanta-cinc]

Preguntes – Passat 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుcatalà
మీరు ఎంత తాగారు? Qu--- h- b----?
మీరు ఎంత పని చేయగలిగారు? Qu--- h- t--------?
మీరు ఎంత వ్రాయగలిగారు? Qu--- h- e-----?
   
మీరు ఎలా పడుకున్నారు? Co- h- d-----?
మీరు పరీక్ష ఎలా ప్యాస్ అయ్యారు? Co- h- a------ l-------?
మీరు దోవ ఎలా కనుక్కోగలిగారు? Co- h- t----- e- c---?
   
మీరు ఎవరితో మాట్లాడారు? Am- q-- h- p-----?
మీరు ఎవరితో కలిసారు? Am- q-- h- q-----?
మీరు ఎవరితో కలిసి జన్మదినాన్ని జరుపుకున్నారు? Am- q-- c------ e- s-- a---------?
   
మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు? On h- e----?
మీరు ఎక్కడ ఉండే వారు? On h- v-----?
మీరు ఎక్కడ పనిచేసే వారు? On h- t--------?
   
మీరు ఏమి సూచిస్తారు? Qu- h- r--------?
మీరు ఏమి తిన్నారు? Qu- h- m-----?
మీరు ఏమి అనుభవించారు? Qu- h- a----?
   
మీరు ఎంత వేగంగా బండీని నదిపారు? A q---- v-------- h- c------?
మీరు ఎంత సేపు ఎగరగలిగారు? Qu--- d- t---- h- v----?
మీరు ఎంత పైకి ఎగరగలిగారు? A q---- a----- h- s-----?