తెలుగు » కాటలాన్   ఆజ్ఞాపూర్వకం 2


90 [తొంభై]

ఆజ్ఞాపూర్వకం 2

-

90 [noranta]

Imperatiu 2

90 [తొంభై]

ఆజ్ఞాపూర్వకం 2

-

90 [noranta]

Imperatiu 2

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుcatalà
గడ్డం గీసుకోండి! Af------!
స్నానం చేయండి! Re-----!
జుట్టు దువ్వుకోండి! Pe-------!
   
ఫోన్ / కాల్ చేయండి! Tr---- T-------!
ఆరంభించండి / ప్రారంభించండి! Co------ C------!
ఆగండి! Pa--- P---!
   
వదిలేయండి! De------- D-------!
చెప్పండి! Di-------- D-------!
కొనండి! Co-------- C--------!
   
ఎప్పుడూ కపటిగా ఉండవద్దు! No s----- m-- d--------!
ఎప్పుడూ కొంటె వాడిగా / దానిగా ఉండవద్దు! No s----- m-- m--------!
ఎప్పుడూ అమర్యాదగా ఉండవద్దు! No s----- m-- d--------!
   
ఎల్లప్పుడూ నిజాయితీగా ఉండాలి! Si---- s----- h-----!
ఎల్లప్పుడూ మంచిగా ఉండాలి! Si---- s----- a--------!
ఎల్లప్పుడూ మర్యాదగా ఉండాలి! Si---- s----- a-----!
   
మీరు ఇంటికి క్షేమంగా వస్తారని ఆశిస్తున్నాను! Bo- v-----!
మీ ఆరోగ్యం జాగ్రత్త! Cu--------!
తొందర్లో మళ్ళీ మా ఇంటికి రండి! Vi--------- u-- a---- v-----!