తెలుగు » కాటలాన్   సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 1


91 [తొంభై ఒకటి]

సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 1

-

91 [noranta-u]

Subordinades amb que 1

91 [తొంభై ఒకటి]

సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 1

-

91 [noranta-u]

Subordinades amb que 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుcatalà
బహుశా రేపు వాతావరణం బాగుపడుతుంది El t---- p----------- s--- m----- d---.
అది మీకు ఎలా తెలుసు? Co- h- s--?
అది బాగుపడుతుండని ఆశిస్తున్నాను Es---- q-- s--- m-----.
   
ఆయన తప్పకుండా వస్తారు Se--- q-- v----- (e--).
ఇది ఖచ్చితమా? És s----?
ఆయన వస్తారని నాకు తెలుసు Sé q-- v-----.
   
ఆయన తప్పకుండా కాల్ / ఫోన్ చేస్తారు Se--- q-- t------.
నిజంగా? De d---?
ఆయన కాల్ / ఫోన్ చేస్తారని నేను నమ్ముతున్నాను Cr-- q-- t------.
   
వైన్ తప్పకుండా పాతది El v- p----------- é- v---.
మీకు ఇది ఖచ్చితంగా తెలుసా? N’---- s----?
ఇది పాతదని నేను అనుకుంటున్నాను Su---- q-- é- v---.
   
మన యజమాని అందంగా అనిపిస్తారు El n----- c-- é- b-- p------.
మీకు అలా అనిపిస్తుందా? Vo- d--?
నాకు ఆయన చాలా అందంగా కనిపిస్తారు Fi-- i t-- e- s----- m--- g----.
   
యజమానికి తప్పకుండా ఒక స్నేహితురాలు ఉంది El c-- s---- q-- t- u-- x-----.
మీరు నిజంగా అలా అనుకుంటున్నారా? Ho c--- d- d---?
ఆయనకి ఒక స్నేహితురాలు ఉండడం సంభావ్యమే És b-- p------- q-- t----- u-- x-----.