తెలుగు » కాటలాన్   సముచ్చయం 2


95 [తొంభై ఐదు]

సముచ్చయం 2

-

95 [noranta-cinc]

Conjuncions 2

95 [తొంభై ఐదు]

సముచ్చయం 2

-

95 [noranta-cinc]

Conjuncions 2

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుcatalà
ఎప్పటినుండి ఆమె ఇంక పని చేయడం లేదు? De- d- q--- j- n- t-------?
ఆమె పెళ్ళైనదగ్గరనుండా? De- d-- s-- c-------?
అవును, ఆమె పెళ్ళైనదగ్గరనుండి ఆమె ఇంక పని చేయడం లేదు Sí- e--- n- t------- d-- q-- e- v- c----.
   
ఆమె పెళ్ళైనదగ్గరనుండి ఆమె ఇంక పని చేయడం లేదు De- q-- e- v- c----- e--- j- n- t-------.
వాళ్ళు ఒకరినొకరు కలుసుకున్నప్పటినుంచి, వాళ్ళు సంతోషంగా ఉన్నారు D’---- q-- e- c------- s-- f------.
వాళ్ళకి పిల్లలు ఉన్నారు, అందుకే అరుదుగా బయటకి వెళ్తారు De- q-- t---- n---- s----- p--.
   
ఆమె ఎప్పుడు కాల్ / ఫోన్ చేస్తుంది? Qu-- t---- p-- t------ (e---)?
బండీ నడుపుతున్నప్పుడా? Du---- e- t-------?
అవును, ఆమె బండీ నడుపుతున్నప్పుడే Sí- t-- c-------.
   
ఆమె బండీ నడుపుతున్నప్పుడే ఆమె కాల్ / ఫోన్ చేస్తుంది Tr--- p-- t------ m----- c-------.
ఆమె ఇస్త్రీ చేస్తున్నప్పుడు టీ.వీ. చూస్తుంది Mi-- l- t-------- m----- p-----.
ఆమె పని చేస్తున్నప్పుడు మ్యూజిక్ వింటుంది Es----- l- m----- m----- f- e-- d-----.
   
నా వద్ద కళ్ళజోళ్ళు లేనప్పుడు నేను ఏమీ చూడలేను No v--- r-- q--- n- t--- l-- u------.
మ్యూజిక్ చాలా గందరగోళంగా ఉన్నప్పుడు నాకు ఏమీ అర్థం కాదు No e----- r-- q--- l- m----- e--- t-- f----.
నాకు జలుబు చెసినప్పుడు నేను ఏమీ వాసనపట్టలేను No s---- r-- q--- t--- u- r-------.
   
వర్షం పడినప్పుడు మనం టాక్సీ తీసుకుందాము Ag------ u- t--- s- p---.
మనం లాటరీ గెలిచినప్పుడు మనం ప్రపంచం చుట్టూ తిరిగివద్దాం Re-------- e- m-- s- g------ l- l------.
ఆయన తొందరగా రాకపోతే మనం తినడం మొదలుపెడదాం Co-------- e- m----- s- n- a----- a----.