తెలుగు » కాటలాన్   సముచ్చయం 4


97 [తొంభై ఏడు]

సముచ్చయం 4

-

97 [noranta-set]

Conjuncions 4

97 [తొంభై ఏడు]

సముచ్చయం 4

-

97 [noranta-set]

Conjuncions 4

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుcatalà
టీ.వీ. మోగుతున్నపటికీ ఆయన పడుకుండిపోయారు Es v- q----- a------ e----- q-- l- t-------- e----- e-----.
ఆలస్యం అయిపోనప్పటికీ ఆయన మరికొంత సేపు వెళ్ళిపోకుండా ఉన్నారు Es v- q----- t-- i q-- j- e-- t---.
మేము అపాయింట్మెంట్ చేసుకున్నప్పటికీ ఆయన రాలేదు El- n- v- v---- t-- i q-- e-- h----- c----.
   
టీ.వీ. మోగుతూనే ఉంది. అయినా ఆయన పడుకుండిపోయారు La t-------- e----- e-----. T-- i a---- e- v- q----- a------.
ఆలస్యం అయిపోయింది. అయినా ఆయన మరికొంత సేపు వెళ్ళిపోకుండా ఉన్నారు Ja e-- t---. T--------- e----- e- v- q-----.
మేము అపాయింట్మెంట్ చేసుకున్నము. అయినా ఆయన రాలేదు En- h----- c----. T--------- e-- n- v- v----.
   
ఆయన వద్ద లైసెన్స్ లేకపోయినా కారు నడుపుతారు. En---- q-- n- t- p----- d- c------- c-------.
రోడ్డు జారుడుగా ఉన్నా ఆయన చాలా వేగంగా బండిని నడుపుతారు. En---- q-- l- c-------- e--- c------ d- g--- c------- m--- r---------.
ఆయన మందు తాగి ఉన్నా కూడా సైకిల్ ని తోక్కుతారు. En---- q-- e--- b-------- v- e- b--------.
   
ఆయన వద్ద లైసెన్సు లేనప్పటికీ, ఆయన కార్ నడుపుతున్నారు No t- p----- d- c------. T--------- c-------.
రోడ్డు జారుడుగా ఉన్నప్పటికీ, ఆయన వేగంగా బండీ నడుపుతున్నారు La c-------- e--- c------ d- g--. T--------- c------- m--- d- p-----.
ఆయన తాగి ఉన్నప్పటికీ, ఆయన బైక్ నడుపుతున్నారు Es-- b-------. T-- i a---- v- e- b--------.
   
ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళినప్పటికీ, ఆమెకి ఉద్యోగం దొరకలేదు No t---- f---- e----- q-- h- e-------.
ఆమె నొప్పితో ఉన్నప్పటికీ, ఆమె డాక్టర్ వద్దకు వెళ్ళదు (E---) n- v- a- m---- e----- q-- l- f- m--.
ఆమె వద్ద డబ్బు లేనప్పటికీ, ఆమె కారు కొన్నది (E---) c----- u- c---- e----- q-- n- t- d-----.
   
ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళింది. అయినప్పటికీ ఆమెకి ఉద్యోగం దొరకలేదు El-- h- e-------. T-- i a---- n- t---- u-- f----.
ఆమె నొప్పితో ఉంది. అయినప్పటికీ ఆమె డాక్టర్ వద్దకు వెళ్ళదు (A e---) l- f- m--. T-- i a---- n- v- a- m----.
ఆమె వద్ద డబ్బు లేదు. అయినప్పటికీ ఆమె కారు కొన్నది No t- d-----. T-- i a---- e- c----- u- c----.