తెలుగు » ఛెక్   పనులు


13 [పదమూడు]

పనులు

-

13 [třináct]

Činnosti

13 [పదమూడు]

పనులు

-

13 [třináct]

Činnosti

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుčeština
మార్థా ఏం పని చేస్తుంది? Co d--- M----?
ఆమె ఒక ఆఫీసులో పని చేస్తుంది Pr----- v k--------.
ఆమె కంప్యూటర్ పని చేస్తుంది Pr----- s p--------.
   
మార్థా ఎక్కడ ఉంది? Kd- j- M----?
సినిమా థియేటర్ వద్ద V k---.
ఆమె ఒక సినిమా చూస్తోంది Dí-- s- n- f---.
   
పీటర్ ఏం పని చేస్తాడు? Co d--- P---?
అతను యూనివర్సిటీ లో చదువుతున్నాడు St----- n- u---------.
అతను భాషలని చదువుతున్నాడు St----- j-----.
   
పీటర్ ఎక్కడ ఉన్నాడు? Kd- j- P---?
కఫే లో V k------.
అతను కాఫీ తాగుతున్నాడు Pi-- k---.
   
వాళ్ళకి ఎక్కడకి వెళ్ళడం ఇష్టం? Ka- c---- r--- / r---?
గాన కచేరీలో Na k------.
వాళ్ళకి సంగీతం వినడమంటే ఇష్టం Po--------- r--- h----.
   
వాళ్ళకి ఎక్కడకి వెళ్ళడం ఇష్టముండదు? Ka- c---- n----- / n-----?
డిస్కో కి Na d--------.
వాళ్ళకి నాట్యమాడటం ఇష్టం లేదు Ne---- t----.