తెలుగు » ఛెక్   పరిచయం


3 [మూడు]

పరిచయం

-

3 [tři]

Seznamování

3 [మూడు]

పరిచయం

-

3 [tři]

Seznamování

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుčeština
నమస్కారం! Ah--! +
నమస్కారం! Do--- d--! +
మీరు ఎలా ఉన్నారు? Ja- s- m---? +
   
మీరు యూరోప్ నుండి వచ్చారా? Js-- z E-----? +
మీరు అమెరికా నుండి వచ్చారా? Js-- z A------? +
మీరు ఏషియా నుండి వచ్చారా? Js-- z A---? +
   
మీరు ఏ హోటల్ లో బస చేస్తున్నారు? Ve k----- h----- b------? +
ఇక్కడ మీరు ఎంత కాలంగా ఉంటున్నారు? Ja- d----- u- t- j---? +
ఇక్కడ మీరు ఎంత కాలం ఉంటారు? Ja- d----- t- z--------? +
   
మీకు ఇక్కడ నచ్చిందా? Lí-- s- V-- t---? +
మీరు ఇక్కడ సెలవులకి వచ్చారా? Js-- t- n- d-------? +
ఎప్పుడైనా మీరు నన్ను కలవండి! Př----- k- m-- n---- n- n-------! +
   
ఇది నా చిరునామా Ta-- m--- m-- a-----. +
రేపు మనం కలుద్దామా? Uv----- s- z----? +
క్షమించండి, నాకు వేరే పనులున్నాయి Mr-- m- t-- a-- u- m-- v p---- n--- j-----. +
   
సెలవు! Ča-! +
ఇంక సెలవు! Na s--------! +
మళ్ళీ కలుద్దాము! Ta- z----! +