తెలుగు » ఛెక్   చదవడం మరియు వ్రాయడం


6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

-

+ 6 [šest]

+ Čtení a psaní

6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

-

6 [šest]

Čtení a psaní

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుčeština
నేను చదువుతాను Čt-. +
నేను ఒక అక్షరం చదువుతాను Čt- p------. +
నేను ఒక పదాన్ని చదువుతాను Čt- s----. +
   
నేను ఒక వాక్యాన్ని చదువుతాను Čt- v---. +
నేను ఒక లేఖని చదువుతాను Čt- d----. +
నేను ఒక పుస్తకాన్ని చదువుతాను Čt- k----. +
   
నేను చదువుతాను Čt-. +
నువ్వు చదువు Čt--. +
అతను చదువుతాడు Čt-. +
   
నేను వ్రాస్తాను Pí--. +
నేను ఒక అక్షరాన్ని వ్రాస్తాను Pí-- p------. +
నేను ఒక పదాన్ని వ్రాస్తాను Pí-- s----. +
   
నేను ఒక వాక్యాన్ని వ్రాస్తాను Pí-- v---. +
నేను ఒక ఉత్తరాన్ని వ్రాస్తాను Pí-- d----. +
నేను ఒక పుస్తకాన్ని వ్రాస్తాను Pí-- k----. +
   
నేను వ్రాస్తాను Pí--. +
నువ్వు వ్రాయి Pí---. +
అతను వ్రాస్తాడు Pí--. +