తెలుగు » ఛెక్   చదవడం మరియు వ్రాయడం


6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

-

6 [šest]

Čtení a psaní

6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

-

6 [šest]

Čtení a psaní

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుčeština
నేను చదువుతాను Čt-.
నేను ఒక అక్షరం చదువుతాను Čt- p------.
నేను ఒక పదాన్ని చదువుతాను Čt- s----.
   
నేను ఒక వాక్యాన్ని చదువుతాను Čt- v---.
నేను ఒక లేఖని చదువుతాను Čt- d----.
నేను ఒక పుస్తకాన్ని చదువుతాను Čt- k----.
   
నేను చదువుతాను Čt-.
నువ్వు చదువు Čt--.
అతను చదువుతాడు Čt-.
   
నేను వ్రాస్తాను Pí--.
నేను ఒక అక్షరాన్ని వ్రాస్తాను Pí-- p------.
నేను ఒక పదాన్ని వ్రాస్తాను Pí-- s----.
   
నేను ఒక వాక్యాన్ని వ్రాస్తాను Pí-- v---.
నేను ఒక ఉత్తరాన్ని వ్రాస్తాను Pí-- d----.
నేను ఒక పుస్తకాన్ని వ్రాస్తాను Pí-- k----.
   
నేను వ్రాస్తాను Pí--.
నువ్వు వ్రాయి Pí---.
అతను వ్రాస్తాడు Pí--.