తెలుగు » ఛెక్   సంబధబోధక సర్వనామములు 1


66 [అరవై ఆరు]

సంబధబోధక సర్వనామములు 1

-

66 [šedesát šest]

Přivlastňovací zájmena 1

66 [అరవై ఆరు]

సంబధబోధక సర్వనామములు 1

-

66 [šedesát šest]

Přivlastňovací zájmena 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుčeština
నేను-నాది-నా já – m-- / m--- (s--- / s----)
నాకు నా తాళాలు కనబడుటలేదు Ne---- n---- s--- k---.
నాకు నా టికెట్ కనబడుటలేదు Ne---- n---- s--- j-------.
   
నువ్వు మీరు-నీది మీది ty – t--- / t---- (s--- / s----)
మీ తాళాలు మీకు కనబడ్డాయా? Na--- j-- s--- k---?
మీ టికెట్ మీకు కనబడిందా? Na--- j-- s--- j-------?
   
అతను-అతనిది on – j--- (s--- / s----)
అతని తాళం ఎక్కడ ఉందో మీకు తెలుసా? Ne---- k-- j- j--- k---?
అతని టికెట్ ఎక్కడ ఉందో మీకు తెలుసా? Ne---- k-- j- j--- j-------?
   
ఆమె-ఆమెది on- – j--- (s--- / s----)
ఆమె డబ్బు పోయింది Je-- p----- j--- p---.
మరియు ఆమె క్రెడిట్ కార్డ్ కూడా పోయింది A j--- k------- k---- j- t--- p---.
   
మనము-మన my – n-- / n--- (s--- / s----)
మన తాతగారికి ఒంట్లో బాలేదు Ná- d------ j- n------.
మన బామ్మ / నాయనామ్మ / అమ్మమ్మ కులాసాగా ఉంది Na-- b------ j- z-----.
   
నువ్వు మీరు-నీది మీది vy – v-- / v--- (s--- / s----)
పిల్లలూ, మీ నాన్నగారు ఎక్కడ ఉన్నారు? Dě--- k-- j- v-- t------?
పిల్లలూ, మీ అమ్మ ఎక్కడ ఉంది? Dě--- k-- j- v--- m------?