తెలుగు » ఛెక్   సమయం


8 [ఎనిమిది]

సమయం

-

+ 8 [osm]

+ Časové údaje

8 [ఎనిమిది]

సమయం

-

8 [osm]

Časové údaje

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుčeština
మన్నించండి! Pr------! +
సమయం ఎంత అయ్యింది? Ko--- j- h----- p-----? +
ధన్యవాదం Dě---- m--------. +
   
ఒంటిగంట అయ్యింది Je j---- h-----. +
రెండు [గంటలు] అయ్యింది Js-- d-- h-----. +
మూడు [గంటలు] అయ్యింది Js-- t-- h-----. +
   
నాలుగు [గంటలు] అయ్యింది Js-- č---- h-----. +
ఐదు [గంటలు] అయ్యింది Je p-- h----. +
ఆరు [గంటలు] అయ్యింది Je š--- h----. +
   
ఏడు [గంటలు] అయ్యింది Je s--- h----. +
ఎనిమిది [గంటలు] అయ్యింది Je o-- h----. +
తొమ్మిది గంటలు అయ్యింది Je d---- h----. +
   
పది [గంటలు] అయ్యింది Je d---- h----. +
పదకొండు [గంటలు] అయ్యింది Je j------- h----. +
పన్నెండు [గంటలు] అయ్యింది Je d------ h----. +
   
ఒక నిమిషం లో అరవై సెకండ్లు ఉంటాయి Je--- m----- m- š------ s-----. +
ఒక గంటలో అరవై నిమిషాలు ఉంటాయి Je--- h----- m- š------ m----. +
ఒక రోజులో ఇరవైనాలుగు గంటలు ఉంటాయి Je--- d-- m- d----- č---- h----. +