తెలుగు » ఛెక్   సమయం


8 [ఎనిమిది]

సమయం

-

8 [osm]

Časové údaje

8 [ఎనిమిది]

సమయం

-

8 [osm]

Časové údaje

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుčeština
మన్నించండి! Pr------!
సమయం ఎంత అయ్యింది? Ko--- j- h----- p-----?
ధన్యవాదం Dě---- m--------.
   
ఒంటిగంట అయ్యింది Je j---- h-----.
రెండు [గంటలు] అయ్యింది Js-- d-- h-----.
మూడు [గంటలు] అయ్యింది Js-- t-- h-----.
   
నాలుగు [గంటలు] అయ్యింది Js-- č---- h-----.
ఐదు [గంటలు] అయ్యింది Je p-- h----.
ఆరు [గంటలు] అయ్యింది Je š--- h----.
   
ఏడు [గంటలు] అయ్యింది Je s--- h----.
ఎనిమిది [గంటలు] అయ్యింది Je o-- h----.
తొమ్మిది గంటలు అయ్యింది Je d---- h----.
   
పది [గంటలు] అయ్యింది Je d---- h----.
పదకొండు [గంటలు] అయ్యింది Je j------- h----.
పన్నెండు [గంటలు] అయ్యింది Je d------ h----.
   
ఒక నిమిషం లో అరవై సెకండ్లు ఉంటాయి Je--- m----- m- š------ s-----.
ఒక గంటలో అరవై నిమిషాలు ఉంటాయి Je--- h----- m- š------ m----.
ఒక రోజులో ఇరవైనాలుగు గంటలు ఉంటాయి Je--- d-- m- d----- č---- h----.