తెలుగు » ఛెక్   భూత కాలం 4


84 [ఎనభై నాలుగు]

భూత కాలం 4

-

84 [osmdesát čtyři]

Minulý čas 4

84 [ఎనభై నాలుగు]

భూత కాలం 4

-

84 [osmdesát čtyři]

Minulý čas 4

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుčeština
చడవడం čí-t
నేను చదివాను Če-- j---.
నేను నవల మొత్తం చదివాను Př----- j--- c--- r----.
   
అర్థం చేసుకొనుట ro----t
నేను అర్థం చేసుకున్నాను Ro----- j---.
నేను మొత్తం పాఠాన్ని అర్థం చేసుకున్నాను Ro----- j--- c----- t----.
   
సమాధానం చెప్పుట od------t
నేను చెప్పాను Od------- j---.
నేను అన్ని ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పాను Od------- j--- n- v------ o-----.
   
నాకు అది తెలుసు-నాకు అది తెలుసు Ví- t- – v---- j--- t-.
నేను అది వ్రాస్తాను-నేను అది వ్రాసాను Pí-- t- – n----- j--- t-.
నేను దాన్ని విన్నాను-నేను దాన్ని విన్నాను Sl---- t- – s----- j--- t-.
   
నేను దాన్ని తెస్తాను-నాకు దాన్ని తెచ్చాను Do---- t- – d----- j--- t-.
నేను దాన్ని తెస్తాను-నాకు దాన్ని తెచ్చాను Př----- t- – p------ j--- t-.
నేను దాన్ని కొంటాను-నేను దాన్ని కొన్నాను Ko---- t- – k----- j--- t-.
   
నేను దాన్ని ఆశిస్తున్నాను-నేను దాన్ని ఆశించాను Oč------ t- – o------- j--- t-.
నేను దాన్ని వివరిస్తాను-నేను దాన్ని వివరించాను Vy-------- t- – v-------- j--- t-.
నాకు అది తెలుసు-నాకు అది తెలుసు Zn-- t- – z--- j--- t-.