తెలుగు » ఛెక్   సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 2


92 [తొంభై రెండు]

సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 2

-

92 [devadesát dva]

Vedlejší věty s že 2

92 [తొంభై రెండు]

సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 2

-

92 [devadesát dva]

Vedlejší věty s že 2

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుčeština
మీరు గురుకపెడతారని నాకు కోపంగా ఉంది Ro------- m-- ž- c------.
మీరు చాలా ఎక్కువ బీర్ తాగుతారని నాకు కోపంగా ఉంది Ro------- m-- ž- p---- t---- p---.
చాలా ఆలస్యంగా వస్తారని నాకు కోపంగా ఉంది Ro------- m-- ž- j--- t-- p----.
   
ఆయనకి ఒక డాక్టర్ అవసరం ఉందని నాకు అనిపిస్తోంది My----- ž- p-------- l-----.
ఆయన ఒంట్లో బాలేదని నాకు అనిపిస్తోంది My----- ž- j- n------.
ఆయన నిద్రపోతున్నారని నాకు అనిపిస్తోంది My----- ž- t-- s--.
   
ఆయన మన అమ్మాయిని పెళ్ళి చేసుకుంటారని నేను ఆశిస్తున్నాను Do------ ž- s- o---- s n--- d-----.
ఆయన వద్ద చాలా డబ్బు ఉంది అని నేను ఆశిస్తున్నాను Do------ ž- m- h---- p----.
ఆయన కొట్లాదిపతి అని నేను ఆశిస్తున్నాను Do------ ž- j- m-------.
   
మీ భార్యకి ప్రమాదం జరిగిందని నేను విన్నాను Sl---- / s------ j---- ž- t---- ž--- m--- ú---.
ఆమె ఆసుపత్రిలో ఉందని నేను విన్నాను Sl---- / s------ j---- ž- l--- v n--------.
మీ కారు పూర్తిగా ధ్వంసం అయ్యిందని నేను విన్నాను Sl---- / s------ j---- ž- t-- a--- j- ú---- r------.
   
మీరు వచ్చినందుకు నాకు చాలా సంతోశంగా ఉంది Tě-- m-- ž- j--- p----- / p-----.
మీకు ఆసక్తి కలిగినందుకు నాకు చాలా సంతోశంగా ఉంది Tě-- m-- ž- m--- z----.
మీరు ఇల్లు కొనాలనుకున్నందుకు నాకు చాలా సంతోశంగా ఉంది Tě-- m-- ž- c----- k----- t-- d--.
   
చివరి బస్ ఇప్పటికే వెళ్ళిపోయినందుకు నేను చింతిస్తున్నాను Ob---- s-- ž- p------- a------ u- j--.
మనం ఒక టాక్సీ తీసుకోవాల్సివస్తున్నందుకు నేను చింతిస్తున్నాను Ob---- s-- ž- s- b----- m---- v--- t---.
నా వద్ద ఇంక డబ్బు లేనందుకు నేను చింతిస్తున్నాను Ob---- s-- ž- u s--- n---- ž---- p-----.