తెలుగు » ఛెక్   సహాయక ఉపవాక్యాలు: ఒకవేళ


93 [తొంభై మూడు]

సహాయక ఉపవాక్యాలు: ఒకవేళ

-

93 [devadesát tři]

Vedlejší věty se zda, jestli

93 [తొంభై మూడు]

సహాయక ఉపవాక్యాలు: ఒకవేళ

-

93 [devadesát tři]

Vedlejší věty se zda, jestli

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుčeština
ఆయన నన్ను ప్రేమిస్తున్నారో లేదో నాకు తెలియదు Ne---- j----- m- m- r--.
ఆయన వెనక్కి వస్తారో రారో నాకు తెలియదు Ne---- j----- s- v----.
ఆయన నాకు ఫోన్ / కాల్ చేస్తారో లేదో నాకు తెలియదు Ne---- j----- m- z-----.
   
ఆయన నన్ను ప్రెమించడం లేదేమో? Zd------ m- m- r--?
ఆయన వెనక్కి రారేమో? Zd------ s- v----?
ఆయన నాకు ఫోన్ / కాల్ చేయరేమో? Zd------ z-----?
   
ఆయన నా గురించి ఆలోచిస్తుంటారా Pt-- s-- j----- n- m-- m----.
ఆయనకి ఇంకొకరు ఉండుంటారా Pt-- s-- j----- m- n------ j----.
ఆయన అబద్దం చెప్తున్నారా Pt-- s-- j----- m- l--.
   
ఆయన నా గురుంచి ఆలోచిస్తున్నారేమో? Zd------ n- m- m----?
ఆయనకి ఇంకొకరు ఉన్నారేమో? Zd------ m- j----?
ఆయన నాకు నిజం చెప్తున్నారేమో? Zd------ ř--- p-----?
   
ఆయన నిజంగా నన్ను ఇష్టపడుతున్నారా అని నాకు అనుమానంగా ఉంది Po------- o t--- ž- m- m- o------ r--.
ఆయన నాకు వ్రాస్తారా అని నాకు అనుమానంగా ఉంది Po------- o t--- ž- m- n-----.
ఆయన నన్ను పెళ్ళి చేసుకుంటారా అని నాకు అనుమానంగా ఉంది Po------- o t--- ž- s- m- v----.
   
ఆయన నన్ను నిజంగా ఇష్టపడుతున్నారా? Zd------ m- m- o------ r--?
ఆయన నాకు వ్రాస్తారా? Zd------ m- n-----?
ఆయన నన్ను పెళ్ళి చేసుకుంటారా? Zd------ s- m-- v----?