తెలుగు » డానిష్   నెలలు


11 [పదకొండు]

నెలలు

-

+ 11 [elleve]

+ Måneder

11 [పదకొండు]

నెలలు

-

11 [elleve]

Måneder

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుdansk
జనవరి ja---r +
ఫిబ్రవరి fe----r +
మార్చి ma--s +
   
ఏప్రిల్ ap--l +
మే maj +
జూన్ ju-i +
   
ఇవి ఆరు నెలలు De- e- s--- m------. +
జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చి Ja----- f------- m----, +
ఏప్రిల్, మే, జూన్ ap---- m--- j---. +
   
జూలై ju-i +
ఆగస్టు au---t +
సెప్టెంబర్ se------r +
   
అక్టోబర్ ok----r +
నవంబర్ no-----r +
డిసెంబర్ de-----r +
   
ఇవి కూడా ఆరు నెలలే De- e- o--- s--- m------. +
జులై, ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ Ju--- a------ s--------, +
అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్ ok------ n-------- d-------. +