తెలుగు » డానిష్   ప్రకృతి లో


26 [ఇరవై ఆరు]

ప్రకృతి లో

-

26 [seksogtyve]

I naturen

26 [ఇరవై ఆరు]

ప్రకృతి లో

-

26 [seksogtyve]

I naturen

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుdansk
మీరు అక్కడ ఆ బురుజు ని చూస్తున్నారా? Ka- d- s- t----- d--?
మీరు అక్కడ ఆ పర్వతాన్ని చూస్తున్నారా? Ka- d- s- b------ d--?
మీరు అక్కడ ఆ గ్రామ్మాన్ని చూస్తున్నారా? Ka- d- s- l-------- d--?
   
మీరు అక్కడ ఆ నది చూస్తున్నారా? Ka- d- s- f----- d--?
మీరు అక్కడ ఆ వంతెనని చూస్తున్నారా? Ka- d- s- b---- d--?
మీరు అక్కడ ఆ సరస్సుని చూస్తున్నారా? Ka- d- s- s--- d--?
   
నాకు ఆ పక్షి అంటే ఇష్టం De- d-- f--- k-- j-- g--- l---.
నాకు ఆ చెట్టు అంటే ఇష్టం De- d-- t-- k-- j-- g--- l---.
నాకు ఆ రాయి అంటే ఇష్టం De- h-- s--- k-- j-- g--- l---.
   
నాకు ఆ ఉద్యానవనం అంటే ఇష్టం De- p--- d-- k-- j-- g--- l---.
నాకు ఆ తోట అంటే ఇష్టం De- h--- d-- k-- j-- g--- l---.
నాకు ఈ పువ్వు అంటే ఇష్టం De- h-- b----- k-- j-- g--- l---.
   
నాకు అది సొంపుగా అనిపిస్తోంది Je- s----- d-- e- s----.
నాకు అది ఆసక్తికరంగా అనిపిస్తోంది Je- s----- d-- e- i----------.
నాకు అది దివ్యంగా అనిపిస్తోంది Je- s----- d-- e- v----------.
   
నాకు అది కురూపంగా అనిపిస్తోంది Je- s----- d-- e- g----.
నాకు అది విసుగ్గా అనిపిస్తోంది Je- s----- d-- e- k-------.
నాకు అది భయంకరంగా అనిపిస్తోంది Je- s----- d-- e- f-----------.