తెలుగు » డానిష్   ప్రకృతి లో


26 [ఇరవై ఆరు]

ప్రకృతి లో

-

+ 26 [seksogtyve]

+ I naturen

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుdansk
మీరు అక్కడ ఆ బురుజు ని చూస్తున్నారా? Ka- d- s- t----- d--? +
మీరు అక్కడ ఆ పర్వతాన్ని చూస్తున్నారా? Ka- d- s- b------ d--? +
మీరు అక్కడ ఆ గ్రామ్మాన్ని చూస్తున్నారా? Ka- d- s- l-------- d--? +
   
మీరు అక్కడ ఆ నది చూస్తున్నారా? Ka- d- s- f----- d--? +
మీరు అక్కడ ఆ వంతెనని చూస్తున్నారా? Ka- d- s- b---- d--? +
మీరు అక్కడ ఆ సరస్సుని చూస్తున్నారా? Ka- d- s- s--- d--? +
   
నాకు ఆ పక్షి అంటే ఇష్టం De- d-- f--- k-- j-- g--- l---. +
నాకు ఆ చెట్టు అంటే ఇష్టం De- d-- t-- k-- j-- g--- l---. +
నాకు ఆ రాయి అంటే ఇష్టం De- h-- s--- k-- j-- g--- l---. +
   
నాకు ఆ ఉద్యానవనం అంటే ఇష్టం De- p--- d-- k-- j-- g--- l---. +
నాకు ఆ తోట అంటే ఇష్టం De- h--- d-- k-- j-- g--- l---. +
నాకు ఈ పువ్వు అంటే ఇష్టం De- h-- b----- k-- j-- g--- l---. +
   
నాకు అది సొంపుగా అనిపిస్తోంది Je- s----- d-- e- s----. +
నాకు అది ఆసక్తికరంగా అనిపిస్తోంది Je- s----- d-- e- i----------. +
నాకు అది దివ్యంగా అనిపిస్తోంది Je- s----- d-- e- v----------. +
   
నాకు అది కురూపంగా అనిపిస్తోంది Je- s----- d-- e- g----. +
నాకు అది విసుగ్గా అనిపిస్తోంది Je- s----- d-- e- k-------. +
నాకు అది భయంకరంగా అనిపిస్తోంది Je- s----- d-- e- f-----------. +