తెలుగు » డానిష్   ట్రైన్ లో


34 [ముప్పై నాలుగు]

ట్రైన్ లో

-

34 [fireogtredive]

I toget

34 [ముప్పై నాలుగు]

ట్రైన్ లో

-

34 [fireogtredive]

I toget

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుdansk
ఆ ట్రైన్ బర్లీన్ కి వెళ్ళేదేనా? Er d-- t---- t-- B-----?
ట్రైన్ ఎప్పుడు బయలుదేరుతుంది? Hv----- g-- t----?
ట్రైన్ బర్లీన్ కి ఎప్పుడు చేరుకుంటుంది? Hv----- a------- t---- t-- B-----?
   
క్షమించండి, కొంచం జరుగుతారా? Un------- m- j-- k---- f----?
ఇది నా సీట్ అనుకుంటా Je- t---- d-- e- m-- p----.
మీరు నా సీట్ లో కూర్చున్నారనుకుంటా Je- t---- d- s----- p- m-- p----.
   
స్లీపర్ ఎక్కడ ఉంది? Hv-- e- s---------?
స్లీపర్ ట్రైన్ చివర ఉంది So-------- e- i d-- b------- d-- a- t----.
అలాగే డైనింగ్ కార్ ఎక్కడ ఉంది? - ముందర Og h--- e- s----------? – I d-- f------- d--.
   
నేను కింద పడుకోవచ్చా? Må j-- s--- n------?
నేను మధ్యలో పడుకోవచ్చా? Må j-- s--- i m-----?
నేను పైన పడుకోవచ్చా? Må j-- s--- ø-----?
   
మనం సరిహద్దు కి ఎప్పుడు చేరుకుంటాము? Hv----- e- v- v-- g------?
బర్లీన్ చేరుకోవడానికి ఎంత సేపు పడుతుంది? Hv-- l---- v---- t---- t-- B-----?
ట్రైన్ ఆలస్యంగా నడుస్తోందా? Er t---- f--------?
   
మీ వద్ద చడివేందుకు ఏమైనా ఉందా? Ha- d- n---- a- l--- i?
ఇక్కడ తాగడానికి, తినడానికి ఏమైనా దొరుకుతాయా? Ka- m-- f- n---- a- s---- o- d----- h--?
నన్ను 7 కి లేపగలుగుతారా? Vi- d- v--- s- v----- a- v---- m-- k------ 7?