తెలుగు » డానిష్   పౌర రవాణా


36 [ముప్పై ఆరు]

పౌర రవాణా

-

36 [seksogtredive]

Lokaltrafik

36 [ముప్పై ఆరు]

పౌర రవాణా

-

36 [seksogtredive]

Lokaltrafik

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుdansk
బస్ స్టాప్ ఎక్కడ? Hv-- e- b--------------?
సిటీ సెంటర్ కి ఏ బస్ వెళ్తుంది? Hv----- b-- k---- t-- c------?
నేను ఏ బస్ ఎక్కాలి? Hv----- l---- s--- j-- t---?
   
నేను మారాలా? Sk-- j-- s-----?
నేను ఎక్కడ మారాలి? Hv-- s--- j-- s-----?
టికెట్ కి ఎంత ధర పట్టవచ్చు? Hv-- k----- e- b-----?
   
డౌన్ టౌన్ / సిటీ సెంటర్ కంటే ముందు ఎన్ని స్టాప్ లు ఉన్నాయి? Hv-- m---- s----------- e- d-- t-- c------?
మీరు ఇక్కడ దిగాలి Du s--- a- h--.
మీరు వెనక వైపునుండి దిగాలి Du s--- s-- a- b------.
   
నెక్స్ట్ ట్రైన్ 5 నిమిషాల్లో ఉంది De- n---- (m----)t-- k----- o- 5 m-------.
నెక్స్ట్ ట్రాం 10 నిమిషాల్లో ఉంది De- n---- s------- k----- o- 10 m-------.
నెక్స్ట్ బస్ 15 నిమిషాల్లో ఉంది De- n---- b-- k----- o- 15 m-------.
   
ఆఖరి ట్రైన్ ఎప్పుడు ఉంది? Hv----- g-- d-- s----- (m----)t--?
ఆఖరి ట్రాం ఎప్పుడు ఉంది? Hv----- g-- d-- s----- s-------?
ఆఖరి బస్ ఎప్పుడు ఉంది? Hv----- g-- d-- s----- b--?
   
మీ వద్ద టికెట్ ఉందా? Ha- d- k-------?
టికెట్టా? - లేదు, నా వద్ద లేదు Et k-------? – N--- d-- h-- j-- i---.
ఐతే మీరు జరిమానా కట్టాలి Så s--- d- b----- e- b---.