తెలుగు » డానిష్   చదవడం మరియు వ్రాయడం


6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

-

6 [seks]

Læse og skrive

6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

-

6 [seks]

Læse og skrive

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుdansk
నేను చదువుతాను Je- l----.
నేను ఒక అక్షరం చదువుతాను Je- l---- e- b------.
నేను ఒక పదాన్ని చదువుతాను Je- l---- e- o--.
   
నేను ఒక వాక్యాన్ని చదువుతాను Je- l---- e- s------.
నేను ఒక లేఖని చదువుతాను Je- l---- e- b---.
నేను ఒక పుస్తకాన్ని చదువుతాను Je- l---- e- b--.
   
నేను చదువుతాను Je- l----.
నువ్వు చదువు Du l----.
అతను చదువుతాడు Ha- l----.
   
నేను వ్రాస్తాను Je- s------.
నేను ఒక అక్షరాన్ని వ్రాస్తాను Je- s------ e- b------.
నేను ఒక పదాన్ని వ్రాస్తాను Je- s------ e- o--.
   
నేను ఒక వాక్యాన్ని వ్రాస్తాను Je- s------ e- s------.
నేను ఒక ఉత్తరాన్ని వ్రాస్తాను Je- s------ e- b---.
నేను ఒక పుస్తకాన్ని వ్రాస్తాను Je- s------ e- b--.
   
నేను వ్రాస్తాను Je- s------.
నువ్వు వ్రాయి Du s------.
అతను వ్రాస్తాడు Ha- s------.