తెలుగు » డానిష్   సంబధబోధక సర్వనామములు 2


67 [అరవై ఏడు]

సంబధబోధక సర్వనామములు 2

-

67 [syvogtres]

Possessivpronominer 2

67 [అరవై ఏడు]

సంబధబోధక సర్వనామములు 2

-

67 [syvogtres]

Possessivpronominer 2

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుdansk
కళ్ళద్దాలు br------e
ఆయన తన కళ్ళద్దాలు మర్చిపోయారు Ha- h-- g---- s--- b------.
ఆయన తన కళ్ళద్దాలని ఎక్కడ పెట్టారు? Hv-- h-- h-- d-- s--- b------?
   
గడియారం ur-t
ఆయన గడియారం పనిచేయడం లేదు Ha-- u- e- i s------.
గడియారం గోడ మీద వేలాడుతోంది Ur-- h----- p- v-----.
   
పాస్ పోర్ట్ pa---t
ఆయన తన పాస్ పోర్ట్ పోగొట్టుకున్నారు Ha- h-- m----- s-- p--.
అలాగైతే, ఆయన పాస్ పోర్ట్ ఎక్కడ ఉంది? Hv-- h-- h-- d-- s-- p--?
   
వాళ్ళు-వాళ్ళ / తమ hu- – h----s
పిల్లలకి తమ తల్లి-దండ్రులు ఎక్కడ ఉన్నారో తెలియడంలేదు Bø----- k-- i--- f---- d---- f-------.
ఇదిగోండి, వాళ్ళ తల్లి-దండ్రులు వస్తుంన్నారు! Me- d-- k----- d---- f------- j-!
   
నువ్వు మీరు-నీది మీది De – D---s
మీ యాత్ర ఎలా ఉండింది, మిల్లర్ గారు? Hv----- v-- D---- r----- h-. M-----?
మీ భార్య ఎక్కడ ఉన్నారు, మిల్లర్ గారు? Hv-- e- D---- k---- h-. M-----?
   
నువ్వు మీరు-నీది మీది De – D---s
మీ యాత్ర ఎలా ఉండింది, శ్రీమతి స్మిత్ గారు? Hv----- v-- D---- r----- f-- S------?
మీ భర్త ఎక్కడ ఉన్నారు, శ్రీమతి స్మిత్ గారు? Hv-- e- D---- m---- f-- S------?