తెలుగు » డానిష్   భూత కాలం 2


82 [ఎనభై రెండు]

భూత కాలం 2

-

82 [toogfirs]

Datid 2

82 [ఎనభై రెండు]

భూత కాలం 2

-

82 [toogfirs]

Datid 2

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుdansk
మీరు ఆంబులెన్స్‌ ని పిలవాల్సి వచ్చిందా? Må--- d- r---- e---- e- a--------?
మీరు డాక్టర్ ని పిలవాల్సి వచ్చిందా? Må--- d- r---- e---- l----?
మీరు పోలీసులని పిలవాల్సి వచ్చిందా? Må--- d- r---- e---- p-------?
   
మీ వద్ద టెలిఫోన్ నంబర్ ఉందా? నా వద్ద ఇంతకు మునుపే ఉండింది Ha- d- t--------------? J-- h-- l--- h--- d--.
మీ వద్ద చిరునామా ఉందా? నా వద్ద ఇంతకు మునుపే ఉండింది Ha- d- a-------? J-- h-- l--- h--- d--.
మీ వద్ద సిటీ మ్యాప్ ఉందా? నా వద్ద ఇంతకు మునుపే ఉండింది Ha- d- k----- o--- b---? J-- h-- l--- h--- d--.
   
ఆయన సమయానికి వచ్చారా? ఆయన సమయానికి రాలేకపోయారు Ko- h-- t-- t----? H-- k---- i--- k---- t-- t----.
ఆయన దోవ కనుక్కోగలిగారా? ఆయన దోవ కనుక్కోలేకపోయారు Fa--- h-- v--? H-- k---- i--- f---- v--.
ఆయన మిమ్మల్ని అర్ధం చేసుకోగలిగారా? ఆయన నన్ను అర్ధం చేసుకోలేకపోయారు Fo----- h-- d--? H-- k---- i--- f----- m--.
   
మీరు సమయానికి ఎందుకు రాలేకపోయారు? Hv----- k---- d- i--- k---- t-- t----?
మీరు దోవ ఎందుకు కనుక్కోలేకపోయారు? Hv----- k---- d- i--- f---- v--?
మీరు ఆయన్ని ఎందుకు అర్ధం చేసుకోలేకపోయారు? Hv----- k---- d- i--- f----- h--?
   
బస్సులు లేనందువలన నేను సమయానికి రాలేకపోయాను Je- k---- i--- k---- t-- t----- f---- d-- i--- k---- n---- b--.
నా వద్ద సిటీ మ్యాప్ లేనందువలన నేను దోవ కనుక్కోలేకపోయాను Je- k---- i--- f---- v----- f---- j-- i--- h---- e- k--- o--- b---.
మ్యూజిక్ చాలా గందరగోళంగా ఉన్నందువలన నాకు ఆయన అర్ధం కాలేదు Je- k---- i--- f----- h--- f---- m------- v-- s- h--.
   
నేను టాక్సీ పట్టుకోవాల్సి వచ్చింది Je- v-- n--- t-- a- t--- e- t---.
నేను సిటీ మ్యాప్ కొనాల్సి వచ్చింది Je- v-- n--- t-- a- k--- e- k--- o--- b---.
నేను రేడియో ఆపాల్సి వచ్చింది Je- v-- n--- t-- a- s----- f-- r------.