తెలుగు » డానిష్   ఆజ్ఞాపూర్వకం 1


89 [ఎనభై తొమ్మిది]

ఆజ్ఞాపూర్వకం 1

-

89 [niogfirs]

Imperativ 1

89 [ఎనభై తొమ్మిది]

ఆజ్ఞాపూర్వకం 1

-

89 [niogfirs]

Imperativ 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుdansk
మీరు ఎంత బద్దకస్తులో-అంత బద్దకస్తులుగా ఉండకండి! Du e- s- d----- – V-- d-- i--- s- d----!
మీరు చాలా సేపు నిద్రపోతారు-అంత సేపు నిద్రపోకండి! Du s---- s- l----- – S-- d-- i--- s- l----!
మీరు చాలా ఆలస్యంగా ఇంటికి వస్తారు-అంత ఆలస్యంగా ఇంటికి రాకండి! Du k----- s- f-- s--- – k-- d-- i--- s- s---!
   
మీరు చాలా బిగ్గరగా నవ్వుతారు-అంత బిగ్గరగా నవ్వకండి! Du g----- s- h---- – G--- d-- i--- s- h--t
మీరు చాలా బిగ్గరగా మాట్లాడతారు-అంత బిగ్గరగా మాట్లాడకండి! Du t---- s- l--- – t-- d-- i--- s- l---!
మీరు చాలా ఎక్కువగా తాగుతారు-అంత ఎక్కువగా తాగకండి! Du d------ f-- m---- – d--- d-- i--- s- m----!
   
మీకు చాలా ఎక్కువగా పొగ త్రాగుతారు-అంత ఎక్కువగా పొగ త్రాగకండి! Du r---- f-- m---- – r-- d-- i--- s- m----!
మీరు మరీ ఎక్కువగా పని చేస్తారు-అంత ఎక్కువగా పని చేయకండి! Du a------- f-- m---- – a----- d-- i--- s- m----!
మీరు చాలా వేగంగా బండీ నడుపుతారు-అంత వేగంగా బండీ నడపకండి! Du k---- s- h------ – k-- d-- i--- s- h------!
   
లేవండి, మిల్లర్ గారు! St- o-- h-. M-----!
కూర్చోండి, మిల్లర్ గారు! Sæ- d--- h-. M-----!
కూర్చునే ఉండండి, మిల్లర్ గారు! Bl-- s------- h-. M-----!
   
సహనం పాటించండి! Væ- t-------!
తొందపడొద్దు! Ta- d-- t--!
ఒక నిమిశం ఆగండి! Ve-- e- ø------!
   
జాగ్రత్త! Væ- f--------!
సమయం పాటించండి! Væ- p-------!
మందబుద్ధిగా ఉండొద్దు! Væ- i--- d--!