తెలుగు » డానిష్   సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 1


91 [తొంభై ఒకటి]

సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 1

-

91 [enoghalvfems]

Bisætninger med ”at” 1

91 [తొంభై ఒకటి]

సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 1

-

91 [enoghalvfems]

Bisætninger med ”at” 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుdansk
బహుశా రేపు వాతావరణం బాగుపడుతుంది Ve---- b----- m---- b---- i m-----.
అది మీకు ఎలా తెలుసు? Hv-- v-- d- d-- f--?
అది బాగుపడుతుండని ఆశిస్తున్నాను Je- h----- a- d-- b----- b----.
   
ఆయన తప్పకుండా వస్తారు Ha- k----- h--- b------.
ఇది ఖచ్చితమా? Er d-- s------?
ఆయన వస్తారని నాకు తెలుసు Je- v--- a- h-- k-----.
   
ఆయన తప్పకుండా కాల్ / ఫోన్ చేస్తారు Ha- r----- b------.
నిజంగా? Vi------?
ఆయన కాల్ / ఫోన్ చేస్తారని నేను నమ్ముతున్నాను Je- t---- a- h-- r-----.
   
వైన్ తప్పకుండా పాతది Vi--- e- s------ g-----.
మీకు ఇది ఖచ్చితంగా తెలుసా? Ve- d- d-- n-------?
ఇది పాతదని నేను అనుకుంటున్నాను Je- f-------- a- d-- e- g-----.
   
మన యజమాని అందంగా అనిపిస్తారు Vo--- c--- s-- g--- u-.
మీకు అలా అనిపిస్తుందా? Sy--- d-?
నాకు ఆయన చాలా అందంగా కనిపిస్తారు Je- s---- e----- a- h-- s-- r----- g--- u-.
   
యజమానికి తప్పకుండా ఒక స్నేహితురాలు ఉంది Ch---- h-- b------ e- k------.
మీరు నిజంగా అలా అనుకుంటున్నారా? Tr-- d- v-------?
ఆయనకి ఒక స్నేహితురాలు ఉండడం సంభావ్యమే De- e- m---- m------ a- h-- h-- e- k------.