తెలుగు » జర్మన్   వ్యక్తులు


1 [ఒకటి]

వ్యక్తులు

-

1 [eins]

Personen

1 [ఒకటి]

వ్యక్తులు

-

1 [eins]

Personen

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుDeutsch
నేను ich
నేను మరియు నువ్వు ic- u-- du
మన ఇద్దరం wi- b---e
   
అతను er
అతను మరియు ఆమె er u-- s-e
వారిద్దరూ si- b---e
   
పురుషుడు de- M--n
స్త్రీ di- F--u
పిల్లవాడు da- K--d
   
కుటుంబం ei-- F-----e
నా కుటుంబం me--- F-----e
నా కుటుంబం ఇక్కడ ఉంది Me--- F------ i-- h---.
   
నేను ఇక్కడ ఉన్నాను Ic- b-- h---.
నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు Du b--- h---.
అతను, ఆమె ఇక్కడ ఉన్నారు Er i-- h--- u-- s-- i-- h---.
   
మేము ఇక్కడ ఉన్నాము Wi- s--- h---.
మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు Ih- s--- h---.
వాళ్లందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు Si- s--- a--- h---.