తెలుగు » జర్మన్   క్రియావిశేషణం


100 [వంద]

క్రియావిశేషణం

-

100 [hundert]

Adverbien

100 [వంద]

క్రియావిశేషణం

-

100 [hundert]

Adverbien

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుDeutsch
ఇంతకుముందు - ఇప్పటి వరకూ లేదు sc--- e----- – n--- n-e
మీరు ఇంతకు మునుపే బర్లీన్ వచ్చారా? Si-- S-- s---- e----- i- B----- g------?
లేదు, ఇప్పటివరకూ రాలేదు. Ne--- n--- n--.
   
ఎవరో ఒకరు-ఎవరూ కాదు je---- – n-----d
మీకు ఇక్కడ ఎవరైనా తెలుసా? Ke---- S-- h--- j-----(e-)?
లేదు, నాకు ఇక్కడ ఎవరూ తెలియరు . Ne--- i-- k---- h--- n------(e-).
   
ఇంకొంత సేపు-మరీ ఎక్కువ సేపు కాదు no-- – n---- m--r
మీరు ఇక్కడ ఇంకొంత సేపు ఉంటారా? Bl----- S-- n--- l---- h---?
లేదు, నేను ఇక్కడ ఎక్కువ సేపు ఉండను. Ne--- i-- b----- n---- m--- l---- h---.
   
మరేదైనా - ఇంక ఏమీ లేదు no-- e---- – n----- m--r
మీరు ఇంకేమైనా తాగదలిచారా? Mö----- S-- n--- e---- t------?
వద్దు, నాకు ఇంకేమీ వద్దు Ne--- i-- m----- n----- m---.
   
ఇంతకు మునుపే-ఇంకా ఎమీ లేదు sc--- e---- – n--- n----s
మీరు ఇంతకు మునుపే ఏమైనా తిన్నారా? Ha--- S-- s---- e---- g-------?
లేదు, నేను ఇంకా ఎమీ తినలేదు. Ne--- i-- h--- n--- n----- g-------.
   
మరొకరు-ఎవరూ కాదు no-- j----- – n------ m--r
ఇంకెవరికైనా కాఫీ కావాలా? Mö---- n--- j----- e---- K-----?
వద్దు, ఎవ్వరికీ వద్దు Ne--- n------ m---.