తెలుగు » జర్మన్   నెలలు


11 [పదకొండు]

నెలలు

-

11 [elf]

Monate

11 [పదకొండు]

నెలలు

-

11 [elf]

Monate

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుDeutsch
జనవరి de- J----r
ఫిబ్రవరి de- F-----r
మార్చి de- M--z
   
ఏప్రిల్ de- A---l
మే de- M-i
జూన్ de- J--i
   
ఇవి ఆరు నెలలు Da- s--- s---- M-----.
జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చి Ja----- F------- M---,
ఏప్రిల్, మే, జూన్ Ap---- M-- u-- J---.
   
జూలై de- J--i
ఆగస్టు de- A----t
సెప్టెంబర్ de- S-------r
   
అక్టోబర్ de- O-----r
నవంబర్ de- N------r
డిసెంబర్ de- D------r
   
ఇవి కూడా ఆరు నెలలే Da- s--- a--- s---- M-----.
జులై, ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ Ju--- A------ S--------,
అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్ Ok------ N------- u-- D-------.