తెలుగు » జర్మన్   నెలలు


11 [పదకొండు]

నెలలు

-

+ 11 [elf]

+ Monate

11 [పదకొండు]

నెలలు

-

11 [elf]

Monate

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుDeutsch
జనవరి de- J----r +
ఫిబ్రవరి de- F-----r +
మార్చి de- M--z +
   
ఏప్రిల్ de- A---l +
మే de- M-i +
జూన్ de- J--i +
   
ఇవి ఆరు నెలలు Da- s--- s---- M-----. +
జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చి Ja----- F------- M---, +
ఏప్రిల్, మే, జూన్ Ap---- M-- u-- J---. +
   
జూలై de- J--i +
ఆగస్టు de- A----t +
సెప్టెంబర్ de- S-------r +
   
అక్టోబర్ de- O-----r +
నవంబర్ de- N------r +
డిసెంబర్ de- D------r +
   
ఇవి కూడా ఆరు నెలలే Da- s--- a--- s---- M-----. +
జులై, ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ Ju--- A------ S--------, +
అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్ Ok------ N------- u-- D-------. +