తెలుగు » జర్మన్   పనులు


13 [పదమూడు]

పనులు

-

13 [dreizehn]

Tätigkeiten

13 [పదమూడు]

పనులు

-

13 [dreizehn]

Tätigkeiten

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుDeutsch
మార్థా ఏం పని చేస్తుంది? Wa- m---- M-----?
ఆమె ఒక ఆఫీసులో పని చేస్తుంది Si- a------- i- B---.
ఆమె కంప్యూటర్ పని చేస్తుంది Si- a------- a- C-------.
   
మార్థా ఎక్కడ ఉంది? Wo i-- M-----?
సినిమా థియేటర్ వద్ద Im K---.
ఆమె ఒక సినిమా చూస్తోంది Si- s----- s--- e---- F--- a-.
   
పీటర్ ఏం పని చేస్తాడు? Wa- m---- P----?
అతను యూనివర్సిటీ లో చదువుతున్నాడు Er s------- a- d-- U----------.
అతను భాషలని చదువుతున్నాడు Er s------- S-------.
   
పీటర్ ఎక్కడ ఉన్నాడు? Wo i-- P----?
కఫే లో Im C---.
అతను కాఫీ తాగుతున్నాడు Er t----- K-----.
   
వాళ్ళకి ఎక్కడకి వెళ్ళడం ఇష్టం? Wo--- g---- s-- g---?
గాన కచేరీలో In- K------.
వాళ్ళకి సంగీతం వినడమంటే ఇష్టం Si- h---- g--- M----.
   
వాళ్ళకి ఎక్కడకి వెళ్ళడం ఇష్టముండదు? Wo--- g---- s-- n---- g---?
డిస్కో కి In d-- D----.
వాళ్ళకి నాట్యమాడటం ఇష్టం లేదు Si- t----- n---- g---.