తెలుగు » జర్మన్   ప్రకృతి లో


26 [ఇరవై ఆరు]

ప్రకృతి లో

-

26 [sechsundzwanzig]

In der Natur

26 [ఇరవై ఆరు]

ప్రకృతి లో

-

26 [sechsundzwanzig]

In der Natur

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుDeutsch
మీరు అక్కడ ఆ బురుజు ని చూస్తున్నారా? Si---- d- d--- d-- T---?
మీరు అక్కడ ఆ పర్వతాన్ని చూస్తున్నారా? Si---- d- d--- d-- B---?
మీరు అక్కడ ఆ గ్రామ్మాన్ని చూస్తున్నారా? Si---- d- d--- d-- D---?
   
మీరు అక్కడ ఆ నది చూస్తున్నారా? Si---- d- d--- d-- F----?
మీరు అక్కడ ఆ వంతెనని చూస్తున్నారా? Si---- d- d--- d-- B-----?
మీరు అక్కడ ఆ సరస్సుని చూస్తున్నారా? Si---- d- d--- d-- S--?
   
నాకు ఆ పక్షి అంటే ఇష్టం De- V---- d- g------ m--.
నాకు ఆ చెట్టు అంటే ఇష్టం De- B--- d- g------ m--.
నాకు ఆ రాయి అంటే ఇష్టం De- S---- h--- g------ m--.
   
నాకు ఆ ఉద్యానవనం అంటే ఇష్టం De- P--- d- g------ m--.
నాకు ఆ తోట అంటే ఇష్టం De- G----- d- g------ m--.
నాకు ఈ పువ్వు అంటే ఇష్టం Di- B---- h--- g------ m--.
   
నాకు అది సొంపుగా అనిపిస్తోంది Ic- f---- d-- h-----.
నాకు అది ఆసక్తికరంగా అనిపిస్తోంది Ic- f---- d-- i----------.
నాకు అది దివ్యంగా అనిపిస్తోంది Ic- f---- d-- w----------.
   
నాకు అది కురూపంగా అనిపిస్తోంది Ic- f---- d-- h-------.
నాకు అది విసుగ్గా అనిపిస్తోంది Ic- f---- d-- l---------.
నాకు అది భయంకరంగా అనిపిస్తోంది Ic- f---- d-- f--------.