తెలుగు » జర్మన్   ట్రైన్ స్టేషన్ వద్ద


33 [ముప్పై మూడు]

ట్రైన్ స్టేషన్ వద్ద

-

33 [dreiunddreißig]

Im Bahnhof

33 [ముప్పై మూడు]

ట్రైన్ స్టేషన్ వద్ద

-

33 [dreiunddreißig]

Im Bahnhof

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుDeutsch
బర్లీన్ కి నెక్స్ట్ ట్రైన్ ఎప్పుడు ఉంది? Wa-- f---- d-- n------ Z-- n--- B-----?
ప్యారిస్ కి నెక్స్ట్ ట్రైన్ ఎప్పుడు ఉంది? Wa-- f---- d-- n------ Z-- n--- P----?
లండన్ కి నెక్స్ట్ ట్రైన్ ఎప్పుడు ఉంది? Wa-- f---- d-- n------ Z-- n--- L-----?
   
వార్సా కి వెళ్ళే ట్రైన్ ఎప్పుడు బయలుదేరుతుంది? Um w-- v--- U-- f---- d-- Z-- n--- W-------?
స్టాక్ హామ్ కి వెళ్ళే ట్రైన్ ఎప్పుడు బయలుదేరుతుంది? Um w-- v--- U-- f---- d-- Z-- n--- S--------?
బుడాపెస్ట్ కి వెళ్ళే ట్రైన్ ఎప్పుడు బయలుదేరుతుంది? Um w-- v--- U-- f---- d-- Z-- n--- B-------?
   
మాడ్రిడ్ కి నాకొక టికెట్ కావాలి Ic- m----- e--- F-------- n--- M-----.
ప్రేగ్ కి నాకొక టికెట్ కావాలి Ic- m----- e--- F-------- n--- P---.
బెర్న్ కి నాకొక టికెట్ కావాలి Ic- m----- e--- F-------- n--- B---.
   
ట్రైన్ విఎన్నా కి ఎప్పుడు చేరుకుంటుంది? Wa-- k---- d-- Z-- i- W--- a-?
ట్రైన్ మాస్కో కి ఎప్పుడు చేరుకుంటుంది? Wa-- k---- d-- Z-- i- M----- a-?
ట్రైన్ యాంస్టర్ డామ్ కి ఎప్పుడు చేరుకుంటుంది? Wa-- k---- d-- Z-- i- A-------- a-?
   
నేను ట్రైన్లు మారాలా? Mu-- i-- u--------?
ఏ ప్లాట్ ఫార్మ్ నండి ట్రైన్ బయలుదేరుతుంది? Vo- w------ G---- f---- d-- Z-- a-?
ట్రైన్ లో స్లీపర్లు ఉన్నాయా? Gi-- e- S---------- i- Z--?
   
నాకు బ్రస్సెల్స్ కి వన్-వే టికెట్ కావాలి Ic- m----- n-- d-- H------- n--- B------.
నాకు కోపెన్ హాగెన్ కి రిటర్న్ టికెట్ కావాలి Ic- m----- e--- R------------ n--- K---------.
స్లీపర్ లో బెర్త్ ధర ఎంత? Wa- k----- e-- P---- i- S----------?