తెలుగు » జర్మన్   ట్రైన్ లో


34 [ముప్పై నాలుగు]

ట్రైన్ లో

-

34 [vierunddreißig]

Im Zug

34 [ముప్పై నాలుగు]

ట్రైన్ లో

-

34 [vierunddreißig]

Im Zug

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుDeutsch
ఆ ట్రైన్ బర్లీన్ కి వెళ్ళేదేనా? Is- d-- d-- Z-- n--- B-----?
ట్రైన్ ఎప్పుడు బయలుదేరుతుంది? Wa-- f---- d-- Z-- a-?
ట్రైన్ బర్లీన్ కి ఎప్పుడు చేరుకుంటుంది? Wa-- k---- d-- Z-- i- B----- a-?
   
క్షమించండి, కొంచం జరుగుతారా? Ve--------- d--- i-- v-----?
ఇది నా సీట్ అనుకుంటా Ic- g------ d-- i-- m--- P----.
మీరు నా సీట్ లో కూర్చున్నారనుకుంటా Ic- g------ S-- s----- a-- m----- P----.
   
స్లీపర్ ఎక్కడ ఉంది? Wo i-- d-- S----------?
స్లీపర్ ట్రైన్ చివర ఉంది De- S---------- i-- a- E--- d-- Z----.
అలాగే డైనింగ్ కార్ ఎక్కడ ఉంది? - ముందర Un- w- i-- d-- S----------? – A- A-----.
   
నేను కింద పడుకోవచ్చా? Ka-- i-- u---- s-------?
నేను మధ్యలో పడుకోవచ్చా? Ka-- i-- i- d-- M---- s-------?
నేను పైన పడుకోవచ్చా? Ka-- i-- o--- s-------?
   
మనం సరిహద్దు కి ఎప్పుడు చేరుకుంటాము? Wa-- s--- w-- a- d-- G-----?
బర్లీన్ చేరుకోవడానికి ఎంత సేపు పడుతుంది? Wi- l---- d----- d-- F---- n--- B-----?
ట్రైన్ ఆలస్యంగా నడుస్తోందా? Ha- d-- Z-- V---------?
   
మీ వద్ద చడివేందుకు ఏమైనా ఉందా? Ha--- S-- e---- z- l----?
ఇక్కడ తాగడానికి, తినడానికి ఏమైనా దొరుకుతాయా? Ka-- m-- h--- e---- z- e---- u-- z- t------ b-------?
నన్ను 7 కి లేపగలుగుతారా? Wü---- S-- m--- b---- u- 7.00 U-- w-----?