తెలుగు » జర్మన్   పౌర రవాణా


36 [ముప్పై ఆరు]

పౌర రవాణా

-

36 [sechsunddreißig]

Öffentlicher Nahverkehr

36 [ముప్పై ఆరు]

పౌర రవాణా

-

36 [sechsunddreißig]

Öffentlicher Nahverkehr

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుDeutsch
బస్ స్టాప్ ఎక్కడ? Wo i-- d-- B-------------?
సిటీ సెంటర్ కి ఏ బస్ వెళ్తుంది? We----- B-- f---- i-- Z------?
నేను ఏ బస్ ఎక్కాలి? We---- L---- m--- i-- n-----?
   
నేను మారాలా? Mu-- i-- u--------?
నేను ఎక్కడ మారాలి? Wo m--- i-- u--------?
టికెట్ కి ఎంత ధర పట్టవచ్చు? Wa- k----- e-- F---------?
   
డౌన్ టౌన్ / సిటీ సెంటర్ కంటే ముందు ఎన్ని స్టాప్ లు ఉన్నాయి? Wi- v---- H----------- s--- e- b-- z-- Z------?
మీరు ఇక్కడ దిగాలి Si- m----- h--- a---------.
మీరు వెనక వైపునుండి దిగాలి Si- m----- h----- a---------.
   
నెక్స్ట్ ట్రైన్ 5 నిమిషాల్లో ఉంది Di- n------ U----- k---- i- 5 M------.
నెక్స్ట్ ట్రాం 10 నిమిషాల్లో ఉంది Di- n------ S---------- k---- i- 10 M------.
నెక్స్ట్ బస్ 15 నిమిషాల్లో ఉంది De- n------ B-- k---- i- 15 M------.
   
ఆఖరి ట్రైన్ ఎప్పుడు ఉంది? Wa-- f---- d-- l----- U-----?
ఆఖరి ట్రాం ఎప్పుడు ఉంది? Wa-- f---- d-- l----- S----------?
ఆఖరి బస్ ఎప్పుడు ఉంది? Wa-- f---- d-- l----- B--?
   
మీ వద్ద టికెట్ ఉందా? Ha--- S-- e---- F---------?
టికెట్టా? - లేదు, నా వద్ద లేదు Ei--- F---------? – N---- i-- h--- k-----.
ఐతే మీరు జరిమానా కట్టాలి Da-- m----- S-- e--- S----- z-----.