తెలుగు » జర్మన్   పాఠశాల వద్ద


4 [నాలుగు]

పాఠశాల వద్ద

-

4 [vier]

In der Schule

4 [నాలుగు]

పాఠశాల వద్ద

-

4 [vier]

In der Schule

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుDeutsch
మనం ఎక్కడ ఉన్నాము? Wo s--- w--?
మనం పాటశాలలో ఉన్నాము Wi- s--- i- d-- S-----.
మాకు పాఠం చెప్పబడుతోంది Wi- h---- U---------.
   
వాళ్ళు బడిపిల్లలు Da- s--- d-- S------.
ఆమె అధ్యాపకురాలు Da- i-- d-- L-------.
అది తరగతి Da- i-- d-- K-----.
   
మనం ఏమి చేస్తున్నాము? Wa- m----- w--?
మనం నేర్చుకుంటున్నాము Wi- l-----.
మనం ఒక భాష నేర్చుకుంటున్నాము Wi- l----- e--- S------.
   
నేను ఇంగ్లీషు నేర్చుకుంటాను Ic- l---- E-------.
నువ్వు స్పానిష్ నేర్చుకో Du l----- S-------.
అతను జర్మన్ నేర్చుకుంటాడు Er l---- D------.
   
మనం ఫ్రెంచ్ నేర్చుకుంటాము Wi- l----- F----------.
మీరందరు ఇటాలియన్ నేర్చుకోండి Ih- l---- I----------.
వాళ్ళు రషియన్ నేర్చుకుంటారు Si- l----- R-------.
   
భాషలు నేర్చుకోవడం ఉత్సాహకరంగా ఉంటుంది Sp------ l----- i-- i----------.
మేము మనుషులని అర్ధం చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నాము Wi- w----- M------- v--------.
మేము మనుషులతో మాట్లాడాలని అనుకుంటున్నాము Wi- w----- m-- M------- s-------.