తెలుగు » జర్మన్   కొనుగోలు చేయడం


51 [యాభై ఒకటి]

కొనుగోలు చేయడం

-

51 [einundfünfzig]

Besorgungen machen

51 [యాభై ఒకటి]

కొనుగోలు చేయడం

-

51 [einundfünfzig]

Besorgungen machen

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుDeutsch
నాకు గ్రంథాలయానికి వెళ్ళాలని ఉంది Ic- w--- i- d-- B---------.
నాకు పుస్తకాల దుకాణానికి వెళ్ళాలని ఉంది Ic- w--- i- d-- B-----------.
నాకు సమాచారపత్రాలు అమ్మే దుకాణానికి వెళ్ళాలని ఉంది Ic- w--- z-- K----.
   
నాకు ఒక పుస్తకం అరువు తీసుకోవాలని ఉంది Ic- w--- e-- B--- l-----.
నాకు ఒక పుస్తకం కొనాలని ఉంది Ic- w--- e-- B--- k-----.
నాకు ఒక సమాచారపత్రం కొనాలని ఉంది Ic- w--- e--- Z------ k-----.
   
నాకు ఒక పుస్తకం అరువు తీసుకొనుటకు గ్రంథాలయానికి వెళ్ళాలని ఉంది Ic- w--- i- d-- B---------- u- e-- B--- z- l-----.
ఒక పుస్తం కొనేందుకు నాకు పుస్తకాల దుకాణానికి వెళ్ళాలని ఉంది Ic- w--- i- d-- B------------ u- e-- B--- z- k-----.
ఒక దినపత్రిక కొనుటకు నాకు దినపత్రికల దుకాణానికి వెళ్ళాలని ఉంది Ic- w--- z-- K----- u- e--- Z------ z- k-----.
   
నాకు కళ్ళద్దాలు తయారుచేసే వ్యక్తి వద్దకు వెళ్ళాలని ఉంది Ic- w--- z-- O------.
నాకు సూపర్ మార్కెట్ కి వెళ్ళాలని ఉంది Ic- w--- z-- S---------.
నాకు బేకరీకి వెళ్ళాలని ఉంది Ic- w--- z-- B-----.
   
నాకు ఒక కళ్ళజోడు కొనాలని ఉంది Ic- w--- e--- B----- k-----.
నాకు పళ్ళు, కూరగాయలు కొనాలని ఉంది Ic- w--- O--- u-- G----- k-----.
నాకు రోల్స్ మరియు బ్రెడ్ కొనాలని ఉంది Ic- w--- B------- u-- B--- k-----.
   
కళ్ళజోడ్లు కొనుటకు నాకు కళ్ళద్దాల దుకాణానికి నానికి వెళ్ళాలని ఉంది Ic- w--- z-- O------- u- e--- B----- z- k-----.
పళ్ళు, కూరగాయలు కొనడానికి నేనొక సూపర్ మార్కెట్ కి వెళ్ళాలి Ic- w--- z-- S---------- u- O--- u-- G----- z- k-----.
రోల్స్ మరియు బ్రెడ్ కొనడానికి నేనొక బేకరీకి వెళ్ళాలి Ic- w--- z-- B------ u- B------- u-- B--- z- k-----.