తెలుగు » జర్మన్   దుకాణాలు


53 [యాభై మూడు]

దుకాణాలు

-

53 [dreiundfünfzig]

Geschäfte

53 [యాభై మూడు]

దుకాణాలు

-

53 [dreiundfünfzig]

Geschäfte

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుDeutsch
మేము ఆటవస్తువులు అమ్మే ఒక దుకాణం కొరుకు వెతుకుతున్నాము Wi- s----- e-- S------------.
మేము ఒక మాంసం కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము Wi- s----- e--- F----------.
మేము ఒక మందుల కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము Wi- s----- e--- A-------.
   
మేము ఒక ఫుట్ బాల్ కొందామని అనుకుంటున్నాము Wi- m------ n------ e---- F------ k-----.
మేము సలామీ కొందామని అనుకుంటున్నాము Wi- m------ n------ S----- k-----.
మేము మందులు కొందామని అనుకుంటున్నాము Wi- m------ n------ M---------- k-----.
   
ఫుట్ బాల్ కొనుటకు నాకు ఆటవస్తువుల దుకానానికి వెళ్ళాలని ఉంది Wi- s----- e-- S------------- u- e---- F------ z- k-----.
మేము సలామీ కొనడానికి ఒక మాంసం కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము Wi- s----- e--- F----------- u- S----- z- k-----.
మేము మందులు కొనడానికి ఒక మందుల కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము Wi- s----- e--- A-------- u- M---------- z- k-----.
   
నేను ఒక నగల వర్తకుడికై వెతుకుతున్నాను Ic- s---- e---- J-------.
నేను ఫొటోలకు కావలిసిన పరికరాలు అమ్మే ఒక దుకాణం కొరకు వెతుకుతున్నాను Ic- s---- e-- F-----------.
నేను ఒక కన్ఫెక్షనరీ దుకాణం కొరకు చూస్తున్నాను Ic- s---- e--- K---------.
   
నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక ఉంగరాం కొనాలని అనుకుంటున్నాను Ic- h--- n------ v--- e---- R--- z- k-----.
నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక ఫిల్మ్ రోల్ కొనాలని అనుకుంటున్నాను Ic- h--- n------ v--- e---- F--- z- k-----.
నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక కేకు కొనాలని అనుకుంటున్నాను Ic- h--- n------ v--- e--- T---- z- k-----.
   
నేను ఒక రింగ్ కొనాలని ఒక నగల వర్తకుడికై వెతుకుతున్నాను Ic- s---- e---- J-------- u- e---- R--- z- k-----.
నేను ఒక ఫిల్మ్ రోల్ కొనాలని ఒక ఫొటో దుకాణం కొరకు వెతుకుతున్నాను Ic- s---- e-- F------------ u- e---- F--- z- k-----.
నేను ఒక కేక్ కొనడానికి ఒక కన్ఫెక్షనరీ కోసం వెతుకుతున్నాను Ic- s---- e--- K---------- u- e--- T---- z- k-----.