తెలుగు » జర్మన్   అంకెలు


7 [ఏడు]

అంకెలు

-

7 [sieben]

Zahlen

7 [ఏడు]

అంకెలు

-

7 [sieben]

Zahlen

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుDeutsch
నేను లెక్కపెడతాను Ic- z----:
ఒకటి, రెండు, మూడు ei--- z---- d--i
నేను మూడు వరకు లెక్కపెడతాను Ic- z---- b-- d---.
   
నేను దాని తరువాతది లెక్కపెడతాను: Ic- z---- w-----:
నాలుగు, ఐదు, ఆరు, vi--- f---- s----,
ఏడు, ఎనిమిది, తొమ్మిది si----- a---- n--n
   
నేను లెక్కపెడతాను Ic- z----.
నువ్వు లెక్కపెట్టు Du z-----.
అతను లెక్కపెడతాడు Er z----.
   
ఒకటి. మొదటిది Ei--. D-- E----.
రెండు. రెండవది Zw--. D-- Z-----.
మూడు. మూడవది Dr--. D-- D-----.
   
నాలుగు. నాల్గవది Vi--. D-- V-----.
ఐదు. ఐదవది Fü--. D-- F-----.
ఆరు. ఆరవది Se---. D-- S------.
   
ఏడు. ఏడవది Si----. D-- S-----.
ఎనిమిది. ఎనిమిదవది Ac--. D-- A----.
తొమ్మిది. తొమ్మిదవది Ne--. D-- N-----.