తెలుగు » జర్మన్   ఏదో కావాలని అనుకోవడం


71 [డెబ్బై ఒకటి]

ఏదో కావాలని అనుకోవడం

-

71 [einundsiebzig]

etwas wollen

71 [డెబ్బై ఒకటి]

ఏదో కావాలని అనుకోవడం

-

71 [einundsiebzig]

etwas wollen

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుDeutsch
మీరు ఏమి చేయాలని అనుకుంటున్నారు? Wa- w---- i--?
మీరు ఫుట్ బాల్ / సాకర్ ఆడాలని అనుకుంటున్నారా? Wo--- i-- F------ s------?
మీరు తమ స్నేహితులని కలవాలని అనుకుంటున్నారా? Wo--- i-- F------ b-------?
   
కావాలి wo---n
నేను ఆలస్యంగా రాను Ic- w--- n---- s--- k-----.
నేను అక్కడికి వెళ్ళను Ic- w--- n---- h-------.
   
నేను ఇంటికి వెళ్ళాలి Ic- w--- n--- H---- g----.
నేను ఇంట్లో ఉండాలి Ic- w--- z- H---- b------.
నేను ఒక్కడినే / ఒక్కతినే ఉండాలి Ic- w--- a----- s---.
   
మీరు ఇక్కడ ఉండాలని ఉందా? Wi---- d- h--- b------?
మీకు ఇక్కడ తినాలని ఉందా? Wi---- d- h--- e----?
మీకు ఇక్కడ నిద్రపోవాలని ఉందా? Wi---- d- h--- s-------?
   
మీకు రేపు వెళ్ళాలని ఉందా? Wo---- S-- m----- a-------?
మీకు రేపటివరకు ఉండాలని ఉందా? Wo---- S-- b-- m----- b------?
మీకు రేపే బిల్ ని చెల్లించాలని ఉందా? Wo---- S-- d-- R------- e--- m----- b-------?
   
మీకు డిస్కో కి వెళ్ళాలని ఉందా? Wo--- i-- i- d-- D----?
మీకు సినిమా కి వెళ్ళాలని ఉందా? Wo--- i-- i-- K---?
మీకు కఫే కి వెళ్ళాలని ఉందా? Wo--- i-- i-- C---?