తెలుగు » జర్మన్   కారణాలు చెప్పడం 1


75 [డెబ్బై ఐదు]

కారణాలు చెప్పడం 1

-

75 [fünfundsiebzig]

etwas begründen 1

75 [డెబ్బై ఐదు]

కారణాలు చెప్పడం 1

-

75 [fünfundsiebzig]

etwas begründen 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుDeutsch
మీరు ఎందుకు రావట్లేదు? Wa--- k----- S-- n----?
వాతావరణం అస్సలు బాలేదు Da- W----- i-- s- s-------.
వాతావరణం అస్సలు బాలేదు కాబట్టి నేను రావడంలేదు Ic- k---- n----- w--- d-- W----- s- s------- i--.
   
ఆయన ఎందుకు రావట్లేదు Wa--- k---- e- n----?
ఆయన్ని ఆహ్వానించబడలేదు Er i-- n---- e---------.
ఆయన్ని ఆహ్వానించబడలేదు కనుక ఆయన రావడంలేదు Er k---- n----- w--- e- n---- e--------- i--.
   
మీరు ఎందుకు రావట్లేదు? Wa--- k----- d- n----?
నా వద్ద తీరిక లేదు Ic- h--- k---- Z---.
నా వద్ద తీరిక లేదు కనుకు నేను రావడంలేదు Ic- k---- n----- w--- i-- k---- Z--- h---.
   
మీరు ఎందుకు ఉండటంలేదు? Wa--- b------ d- n----?
నాకు ఇంకా పని ఉంది Ic- m--- n--- a-------.
నాకు ఇంకా పని ఉంది కనుకనే నేను ఉండటంలేదు Ic- b----- n----- w--- i-- n--- a------- m---.
   
మీరు అప్పుడే ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు? Wa--- g---- S-- s----?
నేను అలిసిపోయాను Ic- b-- m---.
నేను అలిసిపోయాను కాబట్టి నేను వెళ్ళిపోతున్నాను Ic- g---- w--- i-- m--- b--.
   
మీరు అప్పుడే ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు? Wa--- f----- S-- s----?
ఇప్పటికే ఆలస్యం అయిపోయింది Es i-- s---- s---.
ఇప్పటికే ఆలస్యం అయిపోయింది అందుకే నేను వెళ్ళిపోతున్నాను Ic- f----- w--- e- s---- s--- i--.