తెలుగు » జర్మన్   కారణాలు చెప్పడం 2


76 [డెబ్బై ఆరు]

కారణాలు చెప్పడం 2

-

76 [sechsundsiebzig]

etwas begründen 2

76 [డెబ్బై ఆరు]

కారణాలు చెప్పడం 2

-

76 [sechsundsiebzig]

etwas begründen 2

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుDeutsch
మీరు ఎందుకు రాలేదు? Wa--- b--- d- n---- g-------?
నాకు ఒంట్లో బాగాలేదు Ic- w-- k----.
నాకు ఒంట్లో బాగాలేదు అందుకే నేను రాలేదు Ic- b-- n---- g-------- w--- i-- k---- w--.
   
ఆమె ఎందుకు రాలేదు? Wa--- i-- s-- n---- g-------?
ఆమె అలిసిపోయింది Si- w-- m---.
ఆమె అలిసిపోయింది అందుకే ఆమె రాలేదు Si- i-- n---- g-------- w--- s-- m--- w--.
   
అతను ఎందుకు రాలేదు? Wa--- i-- e- n---- g-------?
అతనికి ఆసక్తి లేదు Er h---- k---- L---.
అతనికి ఆసక్తి లేనందు వలన అతను రాలేదు Er i-- n---- g-------- w--- e- k---- L--- h----.
   
మీరు ఎందుకు రాలేదు? Wa--- s--- i-- n---- g-------?
మా కార్ చెడిపోయింది Un--- A--- i-- k-----.
మా కార్ చెడిపోయినందు వలన మేము రాలేదు Wi- s--- n---- g-------- w--- u---- A--- k----- i--.
   
ఆ మనుషులు ఎందుకు రాలేదు? Wa--- s--- d-- L---- n---- g-------?
వాళ్ళు ట్రేన్ ఎక్కలేకపోయారు Si- h---- d-- Z-- v-------.
వాళ్ళు ట్రేన్ ఎక్కలేకపోయారు అందువలన వాళ్ళు రాలేదు Si- s--- n---- g-------- w--- s-- d-- Z-- v------- h----.
   
మీరు ఎందుకు రాలేదు? Wa--- b--- d- n---- g-------?
నన్ను రానీయలేదు Ic- d----- n----.
నన్ను రానీయలేదు అందువలన నేను రాలేదు Ic- b-- n---- g-------- w--- i-- n---- d-----.