తెలుగు » జర్మన్   సమయం


8 [ఎనిమిది]

సమయం

-

8 [acht]

Uhrzeiten

8 [ఎనిమిది]

సమయం

-

8 [acht]

Uhrzeiten

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుDeutsch
మన్నించండి! En----------- S--!
సమయం ఎంత అయ్యింది? Wi- v--- U-- i-- e-- b----?
ధన్యవాదం Da--- v-------.
   
ఒంటిగంట అయ్యింది Es i-- e-- U--.
రెండు [గంటలు] అయ్యింది Es i-- z--- U--.
మూడు [గంటలు] అయ్యింది Es i-- d--- U--.
   
నాలుగు [గంటలు] అయ్యింది Es i-- v--- U--.
ఐదు [గంటలు] అయ్యింది Es i-- f--- U--.
ఆరు [గంటలు] అయ్యింది Es i-- s---- U--.
   
ఏడు [గంటలు] అయ్యింది Es i-- s----- U--.
ఎనిమిది [గంటలు] అయ్యింది Es i-- a--- U--.
తొమ్మిది గంటలు అయ్యింది Es i-- n--- U--.
   
పది [గంటలు] అయ్యింది Es i-- z--- U--.
పదకొండు [గంటలు] అయ్యింది Es i-- e-- U--.
పన్నెండు [గంటలు] అయ్యింది Es i-- z---- U--.
   
ఒక నిమిషం లో అరవై సెకండ్లు ఉంటాయి Ei-- M----- h-- s------ S-------.
ఒక గంటలో అరవై నిమిషాలు ఉంటాయి Ei-- S----- h-- s------ M------.
ఒక రోజులో ఇరవైనాలుగు గంటలు ఉంటాయి Ei- T-- h-- v------------- S------.