తెలుగు » జర్మన్   భూత కాలం 4


84 [ఎనభై నాలుగు]

భూత కాలం 4

-

84 [vierundachtzig]

Vergangenheit 4

84 [ఎనభై నాలుగు]

భూత కాలం 4

-

84 [vierundachtzig]

Vergangenheit 4

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుDeutsch
చడవడం le--n
నేను చదివాను Ic- h--- g------.
నేను నవల మొత్తం చదివాను Ic- h--- d-- g----- R---- g------.
   
అర్థం చేసుకొనుట ve------n
నేను అర్థం చేసుకున్నాను Ic- h--- v---------.
నేను మొత్తం పాఠాన్ని అర్థం చేసుకున్నాను Ic- h--- d-- g----- T--- v---------.
   
సమాధానం చెప్పుట an------n
నేను చెప్పాను Ic- h--- g----------.
నేను అన్ని ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పాను Ic- h--- a-- a--- F----- g----------.
   
నాకు అది తెలుసు-నాకు అది తెలుసు Ic- w--- d-- – i-- h--- d-- g------.
నేను అది వ్రాస్తాను-నేను అది వ్రాసాను Ic- s------- d-- – i-- h--- d-- g----------.
నేను దాన్ని విన్నాను-నేను దాన్ని విన్నాను Ic- h--- d-- – i-- h--- d-- g-----.
   
నేను దాన్ని తెస్తాను-నాకు దాన్ని తెచ్చాను Ic- h--- d-- – i-- h--- d-- g-----.
నేను దాన్ని తెస్తాను-నాకు దాన్ని తెచ్చాను Ic- b----- d-- – i-- h--- d-- g-------.
నేను దాన్ని కొంటాను-నేను దాన్ని కొన్నాను Ic- k---- d-- – i-- h--- d-- g------.
   
నేను దాన్ని ఆశిస్తున్నాను-నేను దాన్ని ఆశించాను Ic- e------ d-- – i-- h--- d-- e-------.
నేను దాన్ని వివరిస్తాను-నేను దాన్ని వివరించాను Ic- e------ d-- – i-- h--- d-- e------.
నాకు అది తెలుసు-నాకు అది తెలుసు Ic- k---- d-- – i-- h--- d-- g------.