తెలుగు » జర్మన్   ఆజ్ఞాపూర్వకం 1


89 [ఎనభై తొమ్మిది]

ఆజ్ఞాపూర్వకం 1

-

89 [neunundachtzig]

Imperativ 1

89 [ఎనభై తొమ్మిది]

ఆజ్ఞాపూర్వకం 1

-

89 [neunundachtzig]

Imperativ 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుDeutsch
మీరు ఎంత బద్దకస్తులో-అంత బద్దకస్తులుగా ఉండకండి! Du b--- s- f--- – s-- d--- n---- s- f---!
మీరు చాలా సేపు నిద్రపోతారు-అంత సేపు నిద్రపోకండి! Du s------- s- l--- – s----- d--- n---- s- l---!
మీరు చాలా ఆలస్యంగా ఇంటికి వస్తారు-అంత ఆలస్యంగా ఇంటికి రాకండి! Du k----- s- s--- – k--- d--- n---- s- s---!
   
మీరు చాలా బిగ్గరగా నవ్వుతారు-అంత బిగ్గరగా నవ్వకండి! Du l----- s- l--- – l--- d--- n---- s- l---!
మీరు చాలా బిగ్గరగా మాట్లాడతారు-అంత బిగ్గరగా మాట్లాడకండి! Du s------- s- l---- – s----- d--- n---- s- l----!
మీరు చాలా ఎక్కువగా తాగుతారు-అంత ఎక్కువగా తాగకండి! Du t------ z- v--- – t---- d--- n---- s- v---!
   
మీకు చాలా ఎక్కువగా పొగ త్రాగుతారు-అంత ఎక్కువగా పొగ త్రాగకండి! Du r------ z- v--- – r---- d--- n---- s- v---!
మీరు మరీ ఎక్కువగా పని చేస్తారు-అంత ఎక్కువగా పని చేయకండి! Du a-------- z- v--- – a------ d--- n---- s- v---!
మీరు చాలా వేగంగా బండీ నడుపుతారు-అంత వేగంగా బండీ నడపకండి! Du f----- s- s------ – f--- d--- n---- s- s------!
   
లేవండి, మిల్లర్ గారు! St---- S-- a--- H--- M-----!
కూర్చోండి, మిల్లర్ గారు! Se---- S-- s---- H--- M-----!
కూర్చునే ఉండండి, మిల్లర్ గారు! Bl----- S-- s------ H--- M-----!
   
సహనం పాటించండి! Ha--- S-- G-----!
తొందపడొద్దు! Ne---- S-- s--- Z---!
ఒక నిమిశం ఆగండి! Wa---- S-- e---- M-----!
   
జాగ్రత్త! Se--- S-- v---------!
సమయం పాటించండి! Se--- S-- p--------!
మందబుద్ధిగా ఉండొద్దు! Se--- S-- n---- d---!