తెలుగు » జర్మన్   సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 1


91 [తొంభై ఒకటి]

సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 1

-

91 [einundneunzig]

Nebensätze mit dass 1

91 [తొంభై ఒకటి]

సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 1

-

91 [einundneunzig]

Nebensätze mit dass 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుDeutsch
బహుశా రేపు వాతావరణం బాగుపడుతుంది Da- W----- w--- v--------- m----- b-----.
అది మీకు ఎలా తెలుసు? Wo--- w----- S-- d--?
అది బాగుపడుతుండని ఆశిస్తున్నాను Ic- h----- d--- e- b----- w---.
   
ఆయన తప్పకుండా వస్తారు Er k---- g--- b-------.
ఇది ఖచ్చితమా? Is- d-- s-----?
ఆయన వస్తారని నాకు తెలుసు Ic- w---- d--- e- k----.
   
ఆయన తప్పకుండా కాల్ / ఫోన్ చేస్తారు Er r--- b------- a-.
నిజంగా? Wi------?
ఆయన కాల్ / ఫోన్ చేస్తారని నేను నమ్ముతున్నాను Ic- g------ d--- e- a-----.
   
వైన్ తప్పకుండా పాతది De- W--- i-- s----- a--.
మీకు ఇది ఖచ్చితంగా తెలుసా? Wi---- S-- d-- g----?
ఇది పాతదని నేను అనుకుంటున్నాను Ic- v------- d--- e- a-- i--.
   
మన యజమాని అందంగా అనిపిస్తారు Un--- C--- s---- g-- a--.
మీకు అలా అనిపిస్తుందా? Fi---- S--?
నాకు ఆయన చాలా అందంగా కనిపిస్తారు Ic- f----- d--- e- s---- s--- g-- a-------.
   
యజమానికి తప్పకుండా ఒక స్నేహితురాలు ఉంది De- C--- h-- b------- e--- F-------.
మీరు నిజంగా అలా అనుకుంటున్నారా? Gl----- S-- w-------?
ఆయనకి ఒక స్నేహితురాలు ఉండడం సంభావ్యమే Es i-- g-- m------- d--- e- e--- F------- h--.