తెలుగు » జర్మన్   సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 2


92 [తొంభై రెండు]

సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 2

-

+ 92 [zweiundneunzig]

+ Nebensätze mit dass 2

92 [తొంభై రెండు]

సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 2

-

92 [zweiundneunzig]

Nebensätze mit dass 2

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుDeutsch
మీరు గురుకపెడతారని నాకు కోపంగా ఉంది Es ä----- m---- d--- d- s---------. +
మీరు చాలా ఎక్కువ బీర్ తాగుతారని నాకు కోపంగా ఉంది Es ä----- m---- d--- d- s- v--- B--- t------. +
చాలా ఆలస్యంగా వస్తారని నాకు కోపంగా ఉంది Es ä----- m---- d--- d- s- s--- k-----. +
   
ఆయనకి ఒక డాక్టర్ అవసరం ఉందని నాకు అనిపిస్తోంది Ic- g------ d--- e- e---- A--- b------. +
ఆయన ఒంట్లో బాలేదని నాకు అనిపిస్తోంది Ic- g------ d--- e- k---- i--. +
ఆయన నిద్రపోతున్నారని నాకు అనిపిస్తోంది Ic- g------ d--- e- j---- s------. +
   
ఆయన మన అమ్మాయిని పెళ్ళి చేసుకుంటారని నేను ఆశిస్తున్నాను Wi- h------ d--- e- u----- T------ h-------. +
ఆయన వద్ద చాలా డబ్బు ఉంది అని నేను ఆశిస్తున్నాను Wi- h------ d--- e- v--- G--- h--. +
ఆయన కొట్లాదిపతి అని నేను ఆశిస్తున్నాను Wi- h------ d--- e- M-------- i--. +
   
మీ భార్యకి ప్రమాదం జరిగిందని నేను విన్నాను Ic- h--- g------ d--- d---- F--- e---- U----- h----. +
ఆమె ఆసుపత్రిలో ఉందని నేను విన్నాను Ic- h--- g------ d--- s-- i- K---------- l----. +
మీ కారు పూర్తిగా ధ్వంసం అయ్యిందని నేను విన్నాను Ic- h--- g------ d--- d--- A--- t---- k----- i--. +
   
మీరు వచ్చినందుకు నాకు చాలా సంతోశంగా ఉంది Es f---- m---- d--- S-- g------- s---. +
మీకు ఆసక్తి కలిగినందుకు నాకు చాలా సంతోశంగా ఉంది Es f---- m---- d--- S-- I-------- h----. +
మీరు ఇల్లు కొనాలనుకున్నందుకు నాకు చాలా సంతోశంగా ఉంది Es f---- m---- d--- S-- d-- H--- k----- w-----. +
   
చివరి బస్ ఇప్పటికే వెళ్ళిపోయినందుకు నేను చింతిస్తున్నాను Ic- f------- d--- d-- l----- B-- s---- w-- i--. +
మనం ఒక టాక్సీ తీసుకోవాల్సివస్తున్నందుకు నేను చింతిస్తున్నాను Ic- f------- d--- w-- e-- T--- n----- m-----. +
నా వద్ద ఇంక డబ్బు లేనందుకు నేను చింతిస్తున్నాను Ic- f------- d--- i-- k--- G--- b-- m-- h---. +