తెలుగు » గ్రీకు   చదవడం మరియు వ్రాయడం


6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

-

6 [έξι]
6 [éxi]

Διαβάζω και γράφω
Diavázo kai gráfo

6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

-

6 [έξι]
6 [éxi]

Διαβάζω και γράφω
Diavázo kai gráfo

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుελληνικά
నేను చదువుతాను Εγ- δ------.
E-- d------.
నేను ఒక అక్షరం చదువుతాను Εγ- δ------ έ-- γ----- [--- α---------.
E-- d------ é-- g----- [--- a---------.
నేను ఒక పదాన్ని చదువుతాను Εγ- δ------ μ-- λ---.
E-- d------ m-- l---.
   
నేను ఒక వాక్యాన్ని చదువుతాను Εγ- δ------ μ-- π------.
E-- d------ m-- p------.
నేను ఒక లేఖని చదువుతాను Εγ- δ------ έ-- γ-----.
E-- d------ é-- g-----.
నేను ఒక పుస్తకాన్ని చదువుతాను Εγ- δ------ έ-- β-----.
E-- d------ é-- v-----.
   
నేను చదువుతాను Εγ- δ------.
E-- d------.
నువ్వు చదువు Εσ- δ--------.
E-- d--------.
అతను చదువుతాడు Αυ--- δ-------.
A---- d-------.
   
నేను వ్రాస్తాను Εγ- γ----.
E-- g----.
నేను ఒక అక్షరాన్ని వ్రాస్తాను Εγ- γ---- έ-- γ----- [--- α---------.
E-- g---- é-- g----- [--- a---------.
నేను ఒక పదాన్ని వ్రాస్తాను Εγ- γ---- μ-- λ---.
E-- g---- m-- l---.
   
నేను ఒక వాక్యాన్ని వ్రాస్తాను Εγ- γ---- μ-- π------.
E-- g---- m-- p------.
నేను ఒక ఉత్తరాన్ని వ్రాస్తాను Εγ- γ---- έ-- γ-----.
E-- g---- é-- g-----.
నేను ఒక పుస్తకాన్ని వ్రాస్తాను Εγ- γ---- έ-- β-----.
E-- g---- é-- v-----.
   
నేను వ్రాస్తాను Εγ- γ----.
E-- g----.
నువ్వు వ్రాయి Εσ- γ------.
E-- g------.
అతను వ్రాస్తాడు Αυ--- γ-----.
A---- g-----.