తెలుగు » ఇంగ్లీష్ US   చదవడం మరియు వ్రాయడం


6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

-

6 [six]

Reading and writing

6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

-

6 [six]

Reading and writing

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుEnglish US
నేను చదువుతాను I r---.
నేను ఒక అక్షరం చదువుతాను I r--- a l-----.
నేను ఒక పదాన్ని చదువుతాను I r--- a w---.
   
నేను ఒక వాక్యాన్ని చదువుతాను I r--- a s-------.
నేను ఒక లేఖని చదువుతాను I r--- a l-----.
నేను ఒక పుస్తకాన్ని చదువుతాను I r--- a b---.
   
నేను చదువుతాను I r---.
నువ్వు చదువు Yo- r---.
అతను చదువుతాడు He r----.
   
నేను వ్రాస్తాను I w----.
నేను ఒక అక్షరాన్ని వ్రాస్తాను I w---- a l----- / c--------.
నేను ఒక పదాన్ని వ్రాస్తాను I w---- a w---.
   
నేను ఒక వాక్యాన్ని వ్రాస్తాను I w---- a s-------.
నేను ఒక ఉత్తరాన్ని వ్రాస్తాను I w---- a l-----.
నేను ఒక పుస్తకాన్ని వ్రాస్తాను I w---- a b---.
   
నేను వ్రాస్తాను I w----.
నువ్వు వ్రాయి Yo- w----.
అతను వ్రాస్తాడు He w-----.