తెలుగు » ఇంగ్లీష్ UK   క్రియావిశేషణం


100 [వంద]

క్రియావిశేషణం

-

100 [one hundred]

Adverbs

100 [వంద]

క్రియావిశేషణం

-

100 [one hundred]

Adverbs

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుEnglish UK
ఇంతకుముందు - ఇప్పటి వరకూ లేదు al----- – n-- y-t
మీరు ఇంతకు మునుపే బర్లీన్ వచ్చారా? Ha-- y-- a------ b--- t- B-----?
లేదు, ఇప్పటివరకూ రాలేదు. No- n-- y--.
   
ఎవరో ఒకరు-ఎవరూ కాదు so----- – n- o-e
మీకు ఇక్కడ ఎవరైనా తెలుసా? Do y-- k--- s------ h---?
లేదు, నాకు ఇక్కడ ఎవరూ తెలియరు . No- I d---- k--- a----- h---.
   
ఇంకొంత సేపు-మరీ ఎక్కువ సేపు కాదు a l----- l----- – n-- m--- l----r
మీరు ఇక్కడ ఇంకొంత సేపు ఉంటారా? Wi-- y-- s--- h--- a l----- l-----?
లేదు, నేను ఇక్కడ ఎక్కువ సేపు ఉండను. No- I w---- s--- h--- m--- l-----.
   
మరేదైనా - ఇంక ఏమీ లేదు so------- e--- – n------ e--e
మీరు ఇంకేమైనా తాగదలిచారా? Wo--- y-- l--- t- d---- s-------- e---?
వద్దు, నాకు ఇంకేమీ వద్దు No- I d---- w--- a------- e---.
   
ఇంతకు మునుపే-ఇంకా ఎమీ లేదు so------- a------ – n------ y-t
మీరు ఇంతకు మునుపే ఏమైనా తిన్నారా? Ha-- y-- a------ e---- s--------?
లేదు, నేను ఇంకా ఎమీ తినలేదు. No- I h------ e---- a------- y--.
   
మరొకరు-ఎవరూ కాదు so----- e--- – n- o-- e--e
ఇంకెవరికైనా కాఫీ కావాలా? Do-- a----- e--- w--- a c-----?
వద్దు, ఎవ్వరికీ వద్దు No- n- o-- e---.