తెలుగు » ఇంగ్లీష్ UK   పనులు


13 [పదమూడు]

పనులు

-

13 [thirteen]

Activities

13 [పదమూడు]

పనులు

-

13 [thirteen]

Activities

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుEnglish UK
మార్థా ఏం పని చేస్తుంది? Wh-- d--- M----- d-?
ఆమె ఒక ఆఫీసులో పని చేస్తుంది Sh- w---- a- a- o-----.
ఆమె కంప్యూటర్ పని చేస్తుంది Sh- w---- o- t-- c-------.
   
మార్థా ఎక్కడ ఉంది? Wh--- i- M-----?
సినిమా థియేటర్ వద్ద At t-- c-----.
ఆమె ఒక సినిమా చూస్తోంది Sh- i- w------- a f---.
   
పీటర్ ఏం పని చేస్తాడు? Wh-- d--- P---- d-?
అతను యూనివర్సిటీ లో చదువుతున్నాడు He s------ a- t-- u---------.
అతను భాషలని చదువుతున్నాడు He s------ l--------.
   
పీటర్ ఎక్కడ ఉన్నాడు? Wh--- i- P----?
కఫే లో At t-- c---.
అతను కాఫీ తాగుతున్నాడు He i- d------- c-----.
   
వాళ్ళకి ఎక్కడకి వెళ్ళడం ఇష్టం? Wh--- d- t--- l--- t- g-?
గాన కచేరీలో To a c------.
వాళ్ళకి సంగీతం వినడమంటే ఇష్టం Th-- l--- t- l----- t- m----.
   
వాళ్ళకి ఎక్కడకి వెళ్ళడం ఇష్టముండదు? Wh--- d- t--- n-- l--- t- g-?
డిస్కో కి To t-- d----.
వాళ్ళకి నాట్యమాడటం ఇష్టం లేదు Th-- d- n-- l--- t- d----.