తెలుగు » ఇంగ్లీష్ UK   పనులు


13 [పదమూడు]

పనులు

-

+ 13 [thirteen]

+ Activities

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుEnglish UK
మార్థా ఏం పని చేస్తుంది? Wh-- d--- M----- d-? +
ఆమె ఒక ఆఫీసులో పని చేస్తుంది Sh- w---- a- a- o-----. +
ఆమె కంప్యూటర్ పని చేస్తుంది Sh- w---- o- t-- c-------. +
   
మార్థా ఎక్కడ ఉంది? Wh--- i- M-----? +
సినిమా థియేటర్ వద్ద At t-- c-----. +
ఆమె ఒక సినిమా చూస్తోంది Sh- i- w------- a f---. +
   
పీటర్ ఏం పని చేస్తాడు? Wh-- d--- P---- d-? +
అతను యూనివర్సిటీ లో చదువుతున్నాడు He s------ a- t-- u---------. +
అతను భాషలని చదువుతున్నాడు He s------ l--------. +
   
పీటర్ ఎక్కడ ఉన్నాడు? Wh--- i- P----? +
కఫే లో At t-- c---. +
అతను కాఫీ తాగుతున్నాడు He i- d------- c-----. +
   
వాళ్ళకి ఎక్కడకి వెళ్ళడం ఇష్టం? Wh--- d- t--- l--- t- g-? +
గాన కచేరీలో To a c------. +
వాళ్ళకి సంగీతం వినడమంటే ఇష్టం Th-- l--- t- l----- t- m----. +
   
వాళ్ళకి ఎక్కడకి వెళ్ళడం ఇష్టముండదు? Wh--- d- t--- n-- l--- t- g-? +
డిస్కో కి To t-- d----. +
వాళ్ళకి నాట్యమాడటం ఇష్టం లేదు Th-- d- n-- l--- t- d----. +