తెలుగు » ఇంగ్లీష్ UK   ట్రైన్ లో


34 [ముప్పై నాలుగు]

ట్రైన్ లో

-

+ 34 [thirty-four]

+ On the train

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుEnglish UK
ఆ ట్రైన్ బర్లీన్ కి వెళ్ళేదేనా? Is t--- t-- t---- t- B-----? +
ట్రైన్ ఎప్పుడు బయలుదేరుతుంది? Wh-- d--- t-- t---- l----? +
ట్రైన్ బర్లీన్ కి ఎప్పుడు చేరుకుంటుంది? Wh-- d--- t-- t---- a----- i- B-----? +
   
క్షమించండి, కొంచం జరుగుతారా? Ex---- m-- m-- I p---? +
ఇది నా సీట్ అనుకుంటా I t---- t--- i- m- s---. +
మీరు నా సీట్ లో కూర్చున్నారనుకుంటా I t---- y----- s------ i- m- s---. +
   
స్లీపర్ ఎక్కడ ఉంది? Wh--- i- t-- s------? +
స్లీపర్ ట్రైన్ చివర ఉంది Th- s------ i- a- t-- e-- o- t-- t----. +
అలాగే డైనింగ్ కార్ ఎక్కడ ఉంది? - ముందర An- w---- i- t-- d----- c--? – A- t-- f----. +
   
నేను కింద పడుకోవచ్చా? Ca- I s---- b----? +
నేను మధ్యలో పడుకోవచ్చా? Ca- I s---- i- t-- m-----? +
నేను పైన పడుకోవచ్చా? Ca- I s---- a- t-- t--? +
   
మనం సరిహద్దు కి ఎప్పుడు చేరుకుంటాము? Wh-- w--- w- g-- t- t-- b-----? +
బర్లీన్ చేరుకోవడానికి ఎంత సేపు పడుతుంది? Ho- l--- d--- t-- j------ t- B----- t---? +
ట్రైన్ ఆలస్యంగా నడుస్తోందా? Is t-- t---- d------? +
   
మీ వద్ద చడివేందుకు ఏమైనా ఉందా? Do y-- h--- s-------- t- r---? +
ఇక్కడ తాగడానికి, తినడానికి ఏమైనా దొరుకుతాయా? Ca- o-- g-- s-------- t- e-- a-- t- d---- h---? +
నన్ను 7 కి లేపగలుగుతారా? Co--- y-- p----- w--- m- u- a- 7 o------? +