తెలుగు » ఇంగ్లీష్ UK   దుకాణాలు


53 [యాభై మూడు]

దుకాణాలు

-

+ 53 [fifty-three]

+ Shops

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుEnglish UK
మేము ఆటవస్తువులు అమ్మే ఒక దుకాణం కొరుకు వెతుకుతున్నాము We--- l------ f-- a s----- s---. +
మేము ఒక మాంసం కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము We--- l------ f-- a b------ s---. +
మేము ఒక మందుల కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము We--- l------ f-- a p------- / d-------- (a-.). +
   
మేము ఒక ఫుట్ బాల్ కొందామని అనుకుంటున్నాము We w--- t- b-- a f-------. +
మేము సలామీ కొందామని అనుకుంటున్నాము We w--- t- b-- s-----. +
మేము మందులు కొందామని అనుకుంటున్నాము We w--- t- b-- m-------. +
   
ఫుట్ బాల్ కొనుటకు నాకు ఆటవస్తువుల దుకానానికి వెళ్ళాలని ఉంది We--- l------ f-- a s----- s--- t- b-- a f-------. +
మేము సలామీ కొనడానికి ఒక మాంసం కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము We--- l------ f-- a b------ s--- t- b-- s-----. +
మేము మందులు కొనడానికి ఒక మందుల కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము We--- l------ f-- a d-------- t- b-- m-------. +
   
నేను ఒక నగల వర్తకుడికై వెతుకుతున్నాను I’- l------ f-- a j------- / j------ (a-.). +
నేను ఫొటోలకు కావలిసిన పరికరాలు అమ్మే ఒక దుకాణం కొరకు వెతుకుతున్నాను I’- l------ f-- a p---- e-------- s----. +
నేను ఒక కన్ఫెక్షనరీ దుకాణం కొరకు చూస్తున్నాను I’- l------ f-- a c------------. +
   
నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక ఉంగరాం కొనాలని అనుకుంటున్నాను I a------- p--- t- b-- a r---. +
నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక ఫిల్మ్ రోల్ కొనాలని అనుకుంటున్నాను I a------- p--- t- b-- a r--- o- f---. +
నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక కేకు కొనాలని అనుకుంటున్నాను I a------- p--- t- b-- a c---. +
   
నేను ఒక రింగ్ కొనాలని ఒక నగల వర్తకుడికై వెతుకుతున్నాను I’- l------ f-- a j------ t- b-- a r---. +
నేను ఒక ఫిల్మ్ రోల్ కొనాలని ఒక ఫొటో దుకాణం కొరకు వెతుకుతున్నాను I’- l------ f-- a p---- s--- t- b-- a r--- o- f---. +
నేను ఒక కేక్ కొనడానికి ఒక కన్ఫెక్షనరీ కోసం వెతుకుతున్నాను I’- l------ f-- a c------------ t- b-- a c---. +